HP LaserJet 4350 Printer series - Status för förbrukningsmaterial

background image

Status för förbrukningsmaterial

Skärmbilden Status för förbrukningsmaterial visar mer detaljerad information om
förbrukningsmaterial samt artikelnummer för äkta HP-förbrukningsartiklar. (Det är bra att ha
artikelnumren till hands när man beställer förbrukningsmaterial.) Bilden och tabellen nedan visar
hur du använder skärmbilden.

1

3

4

2

5

Meddelande Område på

skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds på området

EWS-flikar och -
menyer

Mer information finns i

”Navigera i HP:s inbyggda webbserver“ på

sidan 5

.

Länken Beställa
förbrukningsmaterial

Använd denna funktion om du vill ansluta dig till en webbplats där
du kan beställa förbrukningsmaterial online från en valfri
återförsäljare.

Svart tonerkassett

Visar tonerkassettens artikelnummer, meddelar om statusen Låg
tonernivå har nåtts och visar antalet sidor som skrivits ut sedan
statusen Låg tonernivå nåddes.

Underhållssats

Visar hur många procent av underhållssatsen som har använts
och HP:s artikelnummer.

Häftklamrar

Visar status för häftklamrar (OK eller SLUT). Statusen för
häftkassetten visas endast när en efterbehandlingsenhet har
installerats.

1

2

3

4

5

background image

SVWW

Händelselogg 13