HP LaserJet 4350 Printer series - Konfigurationssida

background image

Konfigurationssida

Använd skärmbilden Konfigurationssidan om du vill se inställningarna för produkten, få hjälp att
lösa problem med skrivaren och kontrollera installationen av extra tillbehör som exempelvis
DIMM-minnen eller enheter för pappershantering. Bilden och tabellen nedan visar hur du
använder skärmbilden.

1

2

3

4

5

6

Obs!

Se tabellen nedan

om du behöver en
beskrivning av
meddelandena i den här
bilden.

background image

SVWW

Konfigurationssida 11

Meddelande Område på skärmbilden Information eller funktioner som erbjuds på

området

EWS-flikar och -menyer

Mer information finns i

”Navigera i HP:s inbyggda

webbserver“ på sidan 5

.

Skrivarinformation

Visar serienumret, versionsnummer och annan information
om produkten.

Installerade typer och
tillbehör

Visar alla skrivarspråk som är installerade (till exempel PCL
och PS samt vilken extrautrustning som installerats i varje
DIMM- och EIO-kortplats.

Minne

Visar minnesinformation, PCL Driver Work Space (DWS)
och information om resursbesparing.

Säkerhet

Visar status för låsning av kontrollpanelen och alternativ för
skrivskydd.

Pappersfack och tillbehör

Visar storlek och typ för det utskriftsmaterial som angetts för
de olika facken. Om en enhet för dubbelsidig utskrift eller
andra tillbehör för pappershantering finns installerade i
produkten visas även information om dessa enheter här.

1

2

3

4

5

6

background image

12 Visa produktstatus från informationsskärmbilderna

SVWW