HP LaserJet 4350 Printer series - Enhetens status

background image

Enhetens status

Använd skärmbilden Enhetens status om du vill se aktuell status för produkten. Bilden och
tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

1

2

4

6

8

5

7

3

Meddelande Område på

skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds på området

EWS-flikar och -menyer Mer information finns i

”Navigera i HP:s inbyggda webbserver“ på

sidan 5

.

Status

Visar status för produkten (samma information som visas i
teckenfönstret på kontrollpanelen).

Knappar på
kontrollpanelen

Använd dessa knappar precis som knapparna på själva
produkten. Om du vill välja vilka knappar som ska visas på
skärmbilden går du till skärmbilden Säkerhet på fliken
Inställningar.

Förbrukningsmaterial

Visar i procent hur mycket som är kvar av de olika
förbrukningsvarorna.

1

2

3

4

background image

SVWW

Enhetens status 9

Uppgifter om tillbehör

Öppnar skärmbilden Status för förbrukningsmaterial där du kan
se information om produktens förbrukningsmaterial.

Medier

Visar status- och konfigurationsinformation för in- och
utmatningsfacken.

Ändra inställningar

Öppnar skärmbilden Andra inställningar där du kan ändra på
inställningarna för papperstyp.

Funktioner

Visar komponenterna som är installerade i produkten.

Meddelande Område på

skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds på området

5

6

7

8

background image

10 Visa produktstatus från informationsskärmbilderna

SVWW