HP LaserJet 4350 Printer series - Ta bort en länk

background image

Ta bort en länk

Använd följande procedur när du vill ta bort en länk.

1

Under Användardefinierade länkar väljer du den eller de länkar som du vill ta bort.

2

Klicka på Ta bort den markerade länken.

Andra länkar

hp instant support

Anslut till webbresurser som är till hjälp
med att lösa specifika problem och
fastställa vilka ytterligare tjänster som är
tillgängliga för din produkt. (Detaljerad
information, inklusive serienummer,
feltillstånd och status vidarebefordras till
HP:s kundtjänst. Hewlett-Packard
Company hanterar det här som
konfidentiell information.)

Beställ
förbrukningsmaterial

Anslut till en webbplats som gör det
enkelt att beställa förbrukningsmaterial
online från en valfri återförsäljare.

Produktsupport

Få åtkomst till hjälp för en specifik
produkt på HP:s webbplats.

Min tjänsteleverantör

Anslut till din tjänsteleverantörs
hemsida. Den här länken visas endast
om tjänsteleverantören har konfigurerat
den.

Mitt servicekontrakt

Anslut till en sida som visar villkoren i ditt
servicekontrakt. Den här länken visas
endast om tjänsteleverantören har
konfigurerat den.

Meddelande Område på

skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds på området

4

background image

34 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

SVWW