HP LaserJet 4350 Printer series - Lägga till en länk

background image

Lägga till en länk

Använd följande procedur när du vill lägga till en länk.

1

Under Lägg till länk skriver du in webbadressen och namnet på länken så som du vill att
den ska synas i HP:s inbyggda webbserver.

2

Klicka på Lägg till länk.