HP LaserJet 4350 Printer series - Redigera andra länkar

background image

Redigera andra länkar

Använd skärmbilden Redigera Andra länkar om du vill lägga till eller anpassa upp till fem länkar
till valfria webbplatser (se kommentar nedan). De här länkarna visas genomgående på alla
skärmbilder i HP:s inbyggda webbserver i rutan Andra länkar i det vänstra navigationsfältet. Tre
permanenta länkar (hp instant support, Beställ förbrukningsmaterial och Produktsupport)
har redan lagts in. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här
skärmbilden.

Obs!

Om du har en permanent lagringsenhet installerad kan du lägga till upp till fyra ytterligare länkar.
Om du inte har extra lagringsutrymme kan du lägga till en ytterligare länk.

1

2

3

4

Meddelande Område på

skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds på området

EWS-flikar och
-menyer

Mer information finns i

”Navigera i HP:s inbyggda webbserver“ på

sidan 5

.

Lägg till länk

Lägg till en användardefinierad länk

Användardefinierade
länkar

Lista över de användardefinierade länkar som har lagts till.
Använd det här området för att ta bort länkar.

1

2

3

background image

SVWW

Redigera andra länkar 33