HP LaserJet 4350 Printer series - Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet

background image

Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet

Den här proceduren är endast ett exempel. Liknande procedurer kan användas till att ange
andra menyposter.

Så här byter du standardpappersstorlek (exempelprocedur).

1

Klicka på PAPPERSHANTERING.

2

Välj Letter i listan och klicka sedan på Använd om du vill spara ändringen.

Obs!

Skrivardrivrutiner och program åsidosätter ofta alternativen som har angetts på menyerna
Utskrift och Pappershantering. Mer information finns i användarhandboken som medföljde
produkten.

Ändringar visas på skärmbilden Skrivarstatus, sidan Konfiguration och menyn
Pappershantering.