HP LaserJet 4350 Printer series - Konfigurera enhet

background image

Konfigurera enhet

Du använder skärmbilden Konfigurera enhet när du vill skriva ut produktens informationssidor
och fjärrkonfigurera produkten. Den följande bilden, tabellen och exempelproceduren beskriver
hur skärmbilden används.

Om produkten har en kontrollpanelskärm påminner de här menyerna om de menyer som är
tillgängliga på produktens kontrollpanel. En del av menyerna på produktens kontrollpanel är inte
tillgängliga från den inbyggda HP-webbservern.

Mer information om de olika menyer som kan användas i produkten finns i den dokumentation
som medföljde produkten.

1

2

3

Meddelande Område på

skärmbilden

Information eller funktioner i området

EWS-flikar och
-menyer

Mer information finns i

”Navigera i HP:s inbyggda webbserver“ på

sidan 5

.

Välj en meny

Menyn INFORMATION

Skriv ut produktens informationssidor
med detaljer om produkten och hur den
är konfigurerad.

Menyn
PAPPERSHANTERING

Ange vilken materialtyp som finns i varje
fack.

Menyn KONFIGURERA
ENHET

Du kan konfigurera produkten så att
produktbeteendet påverkas. Du kan
också göra personliga inställningar för
produkten från den här menyn såsom
utskriftskvalitet och utmatningsfack.

Menyn DIAGNOSTIK

Skriv ut händelseloggen, utför ett test av
pappersbana, konfigurera
utmatningsfacket och duplexläge samt
ställ in antal kopior.

Plustecken

Klicka på plustecknet (

) bredvid en meny eller klicka på själva

menyn så visas undermenyer och underposter.

1

2

3

background image

SVWW

E-postserver 21