HP LaserJet 4350 Printer series - Information om enheten

background image

Information om enheten

Använd sidan Information om enheten när du anger ett namn för produkten, tilldelar ett
inventarienummer och konfigurerar företagets namn, kontaktperson och produktens fysiska
placering. Produktens IP-adress, produktnamn, produktmodell och serienummer finns också att
tillgå på den här skärmbilden.

Obs!

Om du gör några ändringar på skärmbilden Information om enheten klickar du på Verkställ när
du vill spara ändringarna.

Den information som skrivs in här visas på skärmbilden Information om enheten, som kan
öppnas från fliken Information. Den visas även i e-postmeddelanden som skickas från
produkten. Det här är användbart när du behöver hitta produkten för att byta ut
förbrukningsmaterial eller lösa ett problem.

background image

SVWW

Språk 35