HP LaserJet 4350 Printer series - Konfigurera inkommande e-post

background image

Konfigurera inkommande e-post

Du bör konfigurera inkommande e-post om du tänker begära informationssidor från produkten
med hjälp av e-postmeddelanden. Mer information finns i

”Skicka e-postkommandon till

produkten“ på sidan 28

.

1

Skapa ett POP3-brevlådekonto (Post Office Protocol 3) för produkten på en e-postserver i
organisationens nätverk.

Varje POP3-konto behöver ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet
tillsammans med produktens domännamn (som anges i konfigurationen för utgående
e-post) utgör produktens e-postadress. Om användarnamnet för brevlådekontot POP3 är
"produkt" och POP3-servern är "hp.com" så är produktens e-postadress "produkt@hp.com".

Obs!

Varje

produkt

som är konfigurerad för inkommande e-post måste ha ett unikt POP3-brevlådekonto

på nätverkets e-postserver.

POP3-brevlådekonton brukar konfigureras av organisationens nätverks- eller
e-postadministratör.

2

Markera kryssrutan Aktivera inkommande e-post.

3

Ange IP-adressen till POP3-postservern i textrutan POP3-server.

4

Ange användarnamn och lösenord för produktens e-postkonto och klicka sedan på Använd
för att spara ändringarna.

Utgående e-post

Konfigurera utgående e-post om du tänker använda
funktionerna Varningar och AutoSend. Mer information finns i

”Använda skärmbilden Varningar med en produkt“ på sidan 24

.

Enhetens e-postadress

Det här är produktens e-postadress som visas i
produktaviseringar. Detta är inte den e-postadress som du
använder när du skickar kommandon till produkten. Se

”Skicka

e-postkommandon till produkten“ på sidan 28

.

Inkommande e-post
(krävs inte för
e-postaviseringar)

Konfigurera inkommande e-post om du tänker begära
informationssidor från produkten via e-postmeddelanden. Mer
information finns i

”Skicka e-postkommandon till produkten“ på

sidan 28

.

Meddelande Område på

skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds på området

2

3

4

background image

SVWW

Varningar 23