HP LaserJet 4350 Printer series - Datum & tid

background image

Datum & tid

Använd skärmbilden Datum & tid om du vill uppdatera produktens tid. Bilden och tabellen nedan
visar hur du använder skärmbilden.

1

2

3

4

Meddelande Område på skärmbilden Information eller funktioner som erbjuds på

området

EWS-flikar och -menyer

Mer information finns i

”Navigera i HP:s inbyggda

webbserver“ på sidan 5

.

Aktuellt datum och Aktuell tid Visar produktens datum och produktens tid när EWS:en

öppnades. Om något är fel kan en IT-administratör ändra
informationen på produktens kontrollpanel.

Format för datum/tid

Klicka på den här knappen om du vill öppna en skärmbild
där du själv kan välja format på datum och tid.

Hämta tid

Klicka på den här knappen om du vill uppdatera produktens
datum och tid på skärmbilden.

1

2

3

4

background image

SVWW

Återaktiveringstid 37