HP LaserJet 4350 Printer series - AutoSend

background image

AutoSend

Använd skärmbilden AutoSend för att skicka information om produktkonfiguration och
användning av förbrukningsmaterial till din tjänsteleverantör med jämna mellanrum. Med hjälp av
den här funktionen kan du upprätthålla en kontakt med Hewlett-Packard Company eller någon
annan tjänsteleverantör som är utformad för att du ska få del av tjänster som omfattar utbyte av
patroner, kontrakt med betalning-per-sida, supportavtal och användningsspårning. I bilden,
tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.

Om du har en fast lagringsenhet installerad, till exempel en hårddisk, kan du lägga till upp till
tjugo e-postadresser. (Om du saknar en enhet för permanent lagring kan du lägga till en
e-postadress.) Det följande exemplet gäller en produkt som har en fast lagringsenhet installerad.

1

3

4

2

6

5

Meddelande Område på skärmbilden Information eller funktioner som erbjuds på

området

EWS-flikar och -menyer

Mer information finns i

”Navigera i HP:s inbyggda

webbserver“ på sidan 5

.

Aktivera AutoSend

Markera den här kryssrutan om du vill aktivera funktionen
AutoSend.

Skicka varje [intervall]

Ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka
information om produktkonfiguration och
förbrukningsmaterial till destinationerna som angivits i fältet
E-postdestinationer.

E-postdestinationer

Spara en lista med upp till 20 e-postadresser som du ska
skicka produktkonfigurationsinformation till. Varje
e-postadress kan vara upp till 50 tecken.

1

2

3

4

background image

30 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

SVWW

Aktivera funktionen AutoSend

Använd följande procedur om du vill göra funktionen AutoSend tillgänglig.

1

Gör funktioner för utgående och inkommande e-post tillgängliga genom att följa
instruktionerna i det här kapitlet. (Mer information finns i

”E-postserver“ på sidan 21

.)

2

Markera kryssrutan Aktivera AutoSend.

3

Klicka på ett alternativ för att ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka
information om produktkonfiguration och användning av förbrukningsmaterial till
e-postmottagarna (som anges i nästa steg). Skriv sedan in antal dagar, veckor, månader
eller utskrivna sidor.

4

För produkter som har permanenta lagringsenheter installerade kan du konfigurera upp till
20 destinations-e-postadresser med hjälp av formuläret som visas på skärmen. (Om du inte
har en permanent lagringsenhet kan du konfigurera en e-postadress.)

5

Om du vill skicka information om enhetskonfiguration och materialstatus till HP, markerar du
kryssrutan Skicka till HP.

6

Klicka på Använd.

Skicka till HP

Markera den här kryssrutan om du vill skicka information
om enhetskonfiguration och materialstatus till HP med
jämna mellanrum. Informationen skickas till en HP
e-postadress (exempelvis, minskrivare@hp.com) i en text-
baserad fil med ett .XML-filtillägg. Denna fil skapas på
engelska.

Om du vill ha mer information om hur HP hanterar
information som skickas med AutoSend kan du klicka på
Hewlett-Packards riktlinjer för sekretess och integritet.

Testa

Klicka på den här knappen om du vill spara inställningarna
och skicka informationen genast så du kan vara säker på
att mottagaren får meddelandet.

Meddelande Område på skärmbilden Information eller funktioner som erbjuds på

området

5

6

background image

SVWW

Säkerhet 31