HP LaserJet 4350 Printer series - Återaktiveringstid

background image

Återaktiveringstid

En IT-administratör kan använda skärmbilden Återaktivering till att schemalägga produktens
återaktiveringar på daglig basis. Exempelvis kan produkten ställas in på att återaktiveras klockan
07:30 så att produkten är klar med initialisering och kalibrering och är klar att använda vid
klockan 08:00. Administratören ställer bara in en återaktivering per dag. Det kan dock vara olika
tider för återaktivering varje dag. Om du vill spara ström kan du dessutom ställa in en fördröjning
för energispar så att produkten stängs av efter att den varit inaktiv en angiven tidsperiod.

1

2

3

Meddelande Område på skärmbilden Information eller funktioner som erbjuds på

området

EWS-flikar och -menyer

Mer information finns i

”Navigera i HP:s inbyggda

webbserver“ på sidan 5

.

Återaktiveringstid

Välj en eller flera dagar som inställningen för återaktivering
ska användas på och ange sedan tiden som produkten
startas varje dag.

Förlängd viloperiod

Ange hur lång tid produkten ska vara inaktiv innan den går in
i Energisparläge. När produkten är i Energisparläge
använder den mindre ström.

1

2

3

background image

38 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

SVWW

background image

SVWW

Översikt 39

4