HP LaserJet 4350 Printer series - Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

background image

Konfigurera produkten från
skärmbilderna Inställningar

Använd skärmbilderna på fliken Inställningar när du vill konfigurera produkten från datorn.
Följande finns på skärmbilderna i Inställningar:

Konfigurera enhet (sidan 20)

E-postserver (sidan 21)

Varningar (sidan 23)

AutoSend (sidan 29)

Säkerhet (sidan 31)

Redigera andra länkar (sidan 32)

Information om enheten (sidan 34)

Språk (sidan 35)

Datum & tid (sidan 36)

Återaktiveringstid (sidan 37)

Obs!

För vissa produkter kan en del av de här skärmbilderna inte användas.

background image

20 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

SVWW