HP LaserJet 4350 Printer series - Innehåll

background image

Innehåll iii

Innehåll

1 Översikt

Vad är en inbyggd webbserver? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Fler funktioner med en enhet för permanent lagring . . . . . . . . . . . . . . .2
HP Web Jetadmin och HP:s inbyggda webbserver . . . . . . . . . . . . . . . .2

Systemkrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Öppna HP:s inbyggda webbserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Logga in och logga ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Navigera i HP:s inbyggda webbserver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2 Visa produktstatus från informationsskärmbilderna

Enhetens status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Konfigurationssida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Status för förbrukningsmaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Händelselogg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Användningssida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Information om enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Kontrollpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Skriv ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Skriva ut en fil från skärmbilden Skriv ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

Konfigurera enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet . . . . . . . . . . . . . .21

E-postserver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Konfigurera utgående e-post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Konfigurera inkommande e-post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Varningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Använda skärmbilden Varningar med en produkt . . . . . . . . . . . . . . . .24
Skicka e-postkommandon till produkten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

AutoSend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Säkerhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Redigera andra länkar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Lägga till en länk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Ta bort en länk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Information om enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Datum & tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Återaktiveringstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

4 Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärmbilderna

Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

background image

iv Innehåll

SVWW

5 Använda Andra länkar som en resurs

hp instant support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Hur hp instant support fungerar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Information som du kan få från hp instant support . . . . . . . . . . . . . . . 42

Beställa förbrukningsmaterial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Produktsupport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Min tjänstelevantör och Mitt servicekontrakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Sakregister

background image

SVWW

Vad är en inbyggd webbserver? 1

1