HP LaserJet 4350 Printer series - Översikt

background image

Översikt

Använd nätverksskärmbilderna när du vill konfigurera och hantera produkten på nätverket.
Utseendet och funktionerna på nätverksskärmbilderna varierar mellan olika modeller och
versioner av skrivarservern HP Jetdirect. Följande skärm liknar den du kan se om du klickar på
Nätverk. Gå till navigationsfältet till vänster. På menyn Nätverk klickar du på den skärmbild du
vill öppna.

1

3

2

Obs!

Se tabellen nedan om du

behöver en beskrivning av
meddelandena i den här
bilden.

background image

40 Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärmbilderna

SVWW

Nedan hittar du information om olika kommandon du kan använda på nätverksskärmbilderna,
beroende på vilken modell och version av skrivarservern HP Jetdirect du har:

Ändra inställningar för nätverkskonfiguration för olika slags nätverksanslutningar.

Sätta igång eller stäng av utskriftsprotokoll.

Skapa en stödkontakt och stöda webbadresser.

Ange ett lösenord för att reglera åtkomsten till skrivaren och inställningarna för
nätverkskonfiguration.

Konfigurera säkerheten för produkten med hjälp av lösenord, åtkomstlistor och
hanteringsprotokoll.

Granska allmän information om nätverksstatus, inklusive nätverksstatistik som lagras på
skrivarservern, för felsökning och optimering av nätverket.

Visa protokollinformation för alla de nätverksanslutningar som stöds.

Öppna konfigurationssidan för HP Jetdirect.

Ställa in med vilket intervall HP:s inbyggda webbserver ska kontrollera nätverksstatus.

Mer information om nätverksskärmbilderna finns här:

Hjälp. På varje nätverksskärmbild finns länken Hjälp under Andra länkar. Där finns en
beskrivning av nätverksfunktionerna samt praktiska tips om hur de används. På hjälp-
skärmbilden hittar du också ytterligare hjälp från HP:s webbplats.

Administratörshandbok för HP JetDirect-skrivarservern. Den här guiden finns
vanligtvis på programinstallationsskivan som följde med produkten. För att hämta
den senaste versionen av handboken till din skrivarservermodell går du till:

http://www.hp.com/support/net_printing

.

Meddelande Området på

skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds på
området

EWS-flikar och -menyer

Mer information finns i

”Navigera i HP:s inbyggda

webbserver“ på sidan 5

.

Select language

Välj språk för fliken Nätverk. Listan över språk som är
tillgängliga i fliken Nätverk är inte samma lista över språk
som finns på fliken Inställningar.

Help

Klicka på Help om du vill visa mer information om de olika
alternativen på fliken Nätverk.

1

2

3

background image

SVWW

41

5