HP LaserJet 4350 Printer series - Fler funktioner med en enhet för permanent lagring

background image

Fler funktioner med en enhet för permanent lagring

Om du har en enhet för permanent lagring installerad för produkten, till exempel en hårddisk kan
du visa, ange och hämta ytterligare information.

Aviseringar. Ange upp till fyra olika destinationslistor med upp till 20 mottagare för var och
en av de fyra listorna. (Om du inte har någon enhet för permanent lagring kan du bara skicka
varningar till två e-postadresser.)

Fler länkar. Lägg till upp till fem länkar till valfria webbplatser. (Om du inte har någon enhet
för permanent lagring kan du lägga till en länk.)

Beroende på modell kan en hårddisk installeras på produkten. Om produkten inte har
någon hårddisk kan du kanske beställa en sådan. Mer information hittar du i
användarguiden som följde med produkten eller på den här adressen:

http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm

.