HP LaserJet 4350 Printer series - Öppna HP:s inbyggda webbserver

background image

Öppna HP:s inbyggda webbserver

Använd följande procedur om du vill öppna HP:s inbyggda webbserver.

Obs!

Du kan inte visa skärmbilderna till HP:s inbyggda webbserver utanför en brandvägg.

1

Öppna en webbläsare som stöds.

2

I fältet Adress eller Gå till skriver du in IP-adressen som tilldelats produkten (till exempel
http://192.168.1.1) eller värdnamnet (till exempel npi[XXXXXX] eller ett konfigurerat
värdnamn, till exempel http://www.[din_server].se).

Om du inte känner till IP-adressen till produkten ser du efter på konfigurationssidan. Se efter i
den användarguide som levererades med produkten angående hur du skriver ut en
konfigurationssida från kontrollpanelen.