HP LaserJet 4350 Printer series - Skriv ut

background image

Skriv ut

Du kan bruke denne siden for å skrive ut én fil om gangen fra et produkt som støtter HPs
innebygde Web-server. Denne funksjonen er særlig nyttig hvis du er en mobil bruker fordi du ikke
må installere produktets skriverdriver for å kunne skrive ut – du kan skrive ut uavhengig av tid og
sted.

Du kan skrive ut utskriftsklare filer, for eksempel dokumenter som er laget med driveralternativet
"skriv til fil". Utskriftsklare filer har vanligvis filtyper som PRN (Windows Print Ready File), PCL
(Printer Control Language), PS (PostScript), PDF (Adobe Portable Document Format) og TXT
(tekst).

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Merk

Skriv ut-siden (og Skriv ut-menyen til venstre) er bare tilgjengelig hvis det er konfigurert til å vises
i kategorien Sikkerhet. Du finner mer informasjon under

"Sikkerhet" på side 31

.

1

2

3

4

Nummer Område på siden

Informasjon eller funksjon som området gir

Kategorier og menyer for
innebygd Web-server

Du finner mer informasjon under

"Navigere i HPs innebygde

Web-server" på side 5

.

Enhetsstatus

Viser produktets status (den samme informasjonen som vises
på enhetsstatussiden og i kontrollpanelvinduet).

Alternativ 1

Skriver ut en fil som befinner seg på en bærbar eller stasjonær
datamaskin eller på en nettverksfilserver.

Alternativ 2

Skriver ut en fil du får tilgang til over intranett.

1

2

3

4

background image

18 Vise produktstatus fra informasjonssidene

NOWW