HP LaserJet 4350 Printer series - Navigere i HPs innebygde Web-server

background image

Navigere i HPs innebygde Web-server

Hvis du vil navigere gjennom sidene for HPs innebygde Web-server, klikker du på en av
kategoriene (for eksempel Informasjon eller Innstillinger) og klikker deretter på en av menyene
i navigasjonsfeltet til venstre på skjermen.

Illustrasjonen og tabellen nedenfor gir informasjon om sidene til den innebygde Web-serveren.

Merk

Utseendet på sidene til den innebygde Web-serveren kan være forskjellig fra illustrasjonene
i denne brukerhåndboken, avhengig av produktfunksjonene og innstillingene som angis av
IT-administratoren.

1

2

5

6

4

3

Nummer Skjermfunksjon

for innebygd
Web-server

Beskrivelse

Mer informasjon

Produktnavn og
IP-adresse

Vis produktnavn og IP-adresse (Internet Protocol).

Kategorier

Informasjon-
kategori

Vis informasjon om produktet. Du
kan ikke konfigurere produktet med
sidene i denne kategorien.

Se

"Vise produktstatus fra

informasjonssidene" på side 7

.

Innstillinger-
kategori

Bruk funksjonene i denne
kategorien til å konfigurere
produktet.

Se

"Konfigurere produktet fra

innstillingssidene" på side 19

.

Nettverk-kategori

Vis nettverksstatus og konfigurer
produktets nettverkskort.

Se

"Administrere nettverksdriften fra

Nettverk-sidene" på side 39

.

Menyer

Forskjellig for hver
kategori

Klikk på kategorien for å vise
menyene.

1

2

3

background image

6 Oversikt

NOWW

Andre koblinger

hp instant
support

Koble til en rekke Web-ressurser
som hjelper deg med å løse
problemer og beskriver de
tilleggstjenestene som er
tilgjengelige for HP-produktet.

Se

"Bruke Andre koblinger som en

ressurs" på side 41

.

Se

"hp instant support" på side 42

.

Se

"Produktstøtte" på side 43

.

Se

"Min serviceleverandør og Min

servicekontrakt" på side 43

.

Bestill rekvisita

Bruk Internett for å bestille ekte
HP-rekvisita for HP-produktet.

Produktstøtte

Bruk produktspesifikk hjelp fra HPs
Web-område for å løse et problem.

Logg inn/Logg av

Forskjellig for ulike
brukertyper

Logg på som en IT-administrator
eller serviceleverandør.

Se

"Pålogging og avlogging" på side 3

.

Side

Forskjellig på hver
meny

Klikk på en meny for å vise en side.

Se

"Vise produktstatus fra

informasjonssidene" på side 7

.

Se

"Konfigurere produktet fra

innstillingssidene" på side 19

.

Se

"Administrere nettverksdriften

fra Nettverk-sidene" på side 39

.

Nummer Skjermfunksjon

for innebygd
Web-server

Beskrivelse

Mer informasjon

4

5

6

background image

NOWW

7

2