HP LaserJet 4350 Printer series - Legge til en kobling

background image

Legge til en kobling

Bruk denne fremgangsmåten for å legge til en kobling.

1

Under Legg til kobling skriver du inn URL-adressen og navnet på koblingen slik du vil de
skal vises på sidene for HPs innebygde Web-server.

2

Klikk på Legg til kobling.