HP LaserJet 4350 Printer series - Konfigurere innkommende e-post

background image

Konfigurere innkommende e-post

Du bør konfigurere innkommende e-post hvis du vil be om informasjonssider fra produktet ved
hjelp av e-postmeldinger. Du finner mer informasjon under

"Sende e-postkommandoer til

produktet" på side 28

.

1

Opprett en POP3-postbokskonto (Post Office Protocol 3) for produktet på en e-postserver
i nettverket til organisasjonen din.

Hver POP3-konto krever et brukernavn og passord. Brukernavnet kombinert med produktets
domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgående post) blir produktets e-postadresse. Hvis
for eksempel brukernavnet til POP3-postbokskontoen er "produkt", og POP3-serveren er
"hp.com", er produktets e-postadresse "produkt@hp.com".

Merk

Alle

produkter

som er konfigurert for innkommende e-post, må ha sin egen POP3-postbokskonto

på e-postserveren i nettverket.

POP3-postbokskontoer blir vanligvis konfigurert av den systemansvarlige.

2

Merk av i avmerkingsboksen Aktiver innkommende e-post.

3

Angi IP-adressen til POP3-postserveren i tekstboksen POP3-server.

4

Angi brukernavn og passord for produktets postbokskonto, og klikk deretter på Bruk for å
lagre endringene.

Enhetens
e-postadresse

Dette er produktets e-postadresse som vises i produktvarsler. Det er
ikke e-postadressen du skal bruke når du sender kommandoer til
produktet. Se

"Sende e-postkommandoer til produktet" på side 28

.

Innkommende e-post
(ikke nødvendig for
e-postvarsler)

Konfigurer innkommende e-post hvis du vil be om informasjonssider fra
produktet ved hjelp av e-postmeldinger. Du finner mer informasjon
under

"Sende e-postkommandoer til produktet" på side 28

.

Nummer Område på siden

Informasjon eller funksjon som området gir

3

4

background image

NOWW

Varsler 23