HP LaserJet 4350 Printer series - AutoSend

background image

AutoSend

Bruk AutoSend-siden for å sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitaforbruk
jevnlig til serviceleverandøren. Ved hjelp av denne funksjonen etableres det er forhold til Hewlett-
Packard Company eller en annen serviceleverandør som muliggjør levering av tjenester som
blant annet omfatter, men ikke er begrenset til, tonererstatning, avtale om betaling per side,
støtteavtaler og forbruksmåling. Illustrasjonen, tabellen og fremgangsmåten nedenfor beskriver
hvordan du bruker denne siden.

Med en permanent lagerenhet installert, for eksempel en harddisk, kan du legge til opptil
20 e-postadresser. (Uten en permanent lagerenhet kan du legge til én e-postadresse.)
Eksemplet nedenfor er for et produkt der det er installert en permanent lagerenhet.

1

3

4

2

5

6

Nummer Område på siden

Informasjon eller funksjon som området gir

Kategorier og menyer for
innebygd Web-server

Du finner mer informasjon under

"Navigere i HPs innebygde

Web-server" på side 5

.

Aktiver AutoSend

Merk av i denne avmerkingsboksen for å aktivere AutoSend-
funksjonen.

Send hver [intervall]

Angi med hvilket tidsintervall du vil at produktet skal sende
informasjon om produktkonfigurasjonen og rekvisitaforbruket til
målene som er konfigurert i feltet E-postdestinasjoner.

E-postdestinasjoner

Lagre en liste med opptil 20 e-postadresser som skal motta
informasjon om produktkonfigurasjon. Hver e-postadresse kan
bestå av opptil 50 tegn.

1

2

3

4

background image

30 Konfigurere produktet fra innstillingssidene

NOWW

Slik slår du på AutoSend-funksjonen

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å gjøre AutoSend-funksjonen tilgjengelig.

1

Gjør funksjoner for utgående og innkommende e-post tilgjengelige ved å følge
instruksjonene i dette kapitlet. (Du finner mer informasjon under

"E-postserver" på side 21

.)

2

Merk av i avmerkingsboksen Aktiver AutoSend.

3

Klikk på et alternativ for å angi hvor ofte du vil at produktet skal sende informasjon om
produktkonfigurasjon og rekvisitaforbruk til e-postmottakerne som angis i neste trinn, og angi
deretter antall dager, uker, måneder eller utskrevne sider.

4

For produkter med en permanent lagerenhet installert konfigurerer du opptil 20 mål-
e-postadresser ved å bruke formatet som vises på siden. (Hvis du ikke har en permanent
lagerenhet, kan du konfigurere én e-postadresse.)

5

Hvis du vil sende informasjon om enhetskonfigurasjon og rekvisitastatus til HP, merker du av
for Send til HP.

6

Klikk på Bruk.

Send til HP

Merk av i denne boksen for å sende informasjon om
enhetskonfigurasjon og rekvisitastatus til HP med jevne
mellomrom. Informasjonen sendes til en e-postadresse for HP
(for eksempel minskriver@hp.com) i en tekstbasert fil med
filtypen XML. Denne filen er på engelsk.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan HP håndterer
informasjonen som sendes med AutoSend, klikker du på
Hewlett-Packards elektroniske erklæring om personvern.

Test

Klikk på denne knappen for å lagre innstillingene og sende
informasjonen umiddelbart, slik at du kan være sikker på at
mottakeren får meldingene.

Nummer Område på siden

Informasjon eller funksjon som området gir

5

6

background image

NOWW

Sikkerhet 31