HP LaserJet 4350 Printer series Hjelp

background image

hp innebygd Web-server

LaserJet 4250/4350-serien

hp

hp LaserJet 2400-serien

use

bruk

background image
background image

HP

innebygd Web-server

Brukerhåndbok

background image

ii

NOWW

Copyright

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten
skriftlig forhåndstillatelse er forbudt, med unntak
av det som er tillatt i henhold til lovgivning om
opphavsrett.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten forvarsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og
-tjenester er angitt i de uttrykte
garantierklæringene som følger med slike
produkter og tjenester. Ingenting i dette
dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti.
HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske feil
eller andre typer feil eller utelatelser i dette
dokumentet.

EWS v. 8.1

Edition 1, 6/2004

Varemerker

Adobe® og PostScript® er varemerker for
Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® og Windows® er registrerte
varemerker i USA for Microsoft Corp.

background image

NOWW