HP LaserJet 4350 Printer series - Aanmelden en afmelden

background image

Aanmelden en afmelden

De HP geïntegreerde webserver (EWS) heeft schermen die kunnen worden gebruikt om
productinformatie te bekijken en om de configuratieopties te wijzigen. Welke schermen en
instellingen verschijnen, is afhankelijk van de manier waarop u toegang hebt tot de EWS: als een
algemene gebruiker, een IT-beheerder of een serviceprovider. Deze wachtwoorden kunnen door
een IT-beheerder of een serviceprovider worden aangepast.

Als gebruikers zich zonder wachtwoord aanmelden op de HP geïntegreerde webserver terwijl
deze met een wachtwoord is beveiligd, is alleen het tabblad Informatie beschikbaar. Als geen
wachtwoord is ingesteld (standaardinstelling), zijn alle tabbladen zichtbaar.

Als een wachtwoord is ingesteld, moet u zich als IT-beheerder of serviceprovider aanmelden om
toegang te krijgen tot de beveiligde tabbladen van de HP geïntegreerde webserver (Instellingen
en Netwerk).

Opmerking

Zie

“Beveiliging” op pagina 33

voor informatie over het wijzigen van wachtwoorden in de rol van

IT-beheerder. Raadpleeg de servicehandleiding van het product als u serviceprovider bent.

Als beheerder aanmelden

Volg de onderstaande procedure om als een beheerder in de HP EWS aan te melden.

1

Klik op de koppeling Aanmelden in de rechterbovenhoek van het scherm nadat u de EWS
hebt geopend.

Het dialoogvenster Netwerkwachtwoord invoeren verschijnt, zoals is weergegeven in de
volgende illustratie. Het uiterlijk van het aanmeldingsvenster is afhankelijk van uw
besturingssysteem en browser.

2

Voer

admin

als gebruikersnaam in, voer uw wachtwoord in en klik vervolgens op OK.

Als beheerder afmelden

Volg de onderstaande procedure om af te melden.

1

Klik op de koppeling Afmelden.

2

Sluit de browser om het afmelden te voltooien.

VOORZICHTIG

Wanneer u de browser niet afsluit, blijft de verbinding met de EWS in stand en dit kan
beveiligingsrisico's tot gevolg hebben.

background image

NLWW

Bladeren door de HP geïntegreerde webserver 5