HP LaserJet 4350 Printer series - E-mailopdrachten naar het apparaat verzenden

background image

E-mailopdrachten naar het apparaat verzenden

Een andere methode voor het ontvangen van de informatiepagina's is door deze op te vragen bij
het apparaat. Als de uitgaande en inkomende e-mail worden geconfigureerd, kan het apparaat
informatiepagina's zoals de pagina Status benodigdheden of de Configuratiepagina, toevoegen
aan het e-mailbericht. U kunt met behulp van deze functie een probleem oplossen of de status
van benodigdheden controleren.

Informatiepagina's opvragen met behulp van een e-mailbericht

Als u een bericht voor het apparaat samenstelt, moet u de velden Aan, Van en Onderwerp
correct instellen in uw e-mailprogramma.

1

Schakel de uitgaande en inkomende e-mail in door de instructies te volgen die in dit
hoofdstuk worden weergegeven. (Zie voor meer informatie

“E-mailserver” op pagina 22

.)

2

Maak in uw e-mailprogramma een bericht voor het apparaat volgens de onderstaande
stappen:

a

In het veld Aan voert u het e-mailadres van het apparaat in. Samen met de domeinnaam
van het apparaat (die is opgegeven in de configuratie van uitgaande e-mail) vormt de
gebruikersnaam het e-mailadres voor het apparaat. Als de gebruikersnaam van de
POP3-account bijvoorbeeld “product” is en de POP3-server is “hp.com”, dan is het
e-mailadres van de printer “product@hp.com”.

b Uw e-mailprogramma moet automatisch het veld Van invullen met uw retour-e-mailadres.

c

In het veld Onderwerp voert u de gewenste tekst in voor de indeling en de pagina die u
wilt toevoegen. U kunt een Configuratiepagina, pagina Status benodigdheden of een pagina
AutoSend opvragen. Als u bijvoorbeeld de Configuratiepagina in HTML-bestandsformaat
wilt toevoegen, voert u “this.configpage?configpage=email&format=html” in.

3

Klik op Verzenden.

Het apparaat controleert elke 3 minuten of er nieuwe e-mailberichten zijn. Wanneer het apparaat
het e-mailbericht ontvangt, wordt er een antwoord gegenereerd en wordt de gevraagde
informatie naar het e-mailadres van de afzender gestuurd (dit adres is opgegeven in het veld
Van in het originele e-mailbericht).

Pagina

HTML-indeling

XML-indeling

Configuratiepagina

this.configpage?configpage
=email&format=html

this.configpage?configpage
=email&format=xml

pagina Status
benodigdheden

this.configpage?suppliespage
=email&format=html

this.configpage?suppliespage
=email&format=xml

pagina AutoSend

niet van toepassing

this.configpage?autosend
=email&format=xml

background image

30 Het apparaat configureren vanaf het scherm Instellingen

NLWW

Opmerking

Afhankelijk van vertragingen in het netwerk en op de e-mailserver, kan een reactie binnen
1 minuut of pas na enkele uren in het Postvak IN van uw e-mailprogramma verschijnen.

Als de velden Aan, Van en Onderwerp niet correct worden ingesteld in uw e-mailbericht, kan
het apparaat geen bericht terugsturen.

background image

NLWW

AutoSend 31