HP LaserJet 4350 Printer series - Een koppeling toevoegen

background image

Een koppeling toevoegen

Volg deze procedure om een koppeling toe te voegen.

1

Voer onder Kopp. toevoegen de URL en de naam van de koppeling in zoals u deze wilt
weergeven op de pagina's van de geïntegreerde webserver van HP.

2

Klik op Kopp. toevoegen.