HP LaserJet 4350 Printer series Help

background image

hp geïntegreerde webserver

LaserJet 4250/4350 serie

hp

hp LaserJet 2400 serie

use

gebruik

background image
background image

HP

Geïntegreerde webserver

Gebruikershandleiding

background image

ii

NLWW

Copyright

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Verveelvuldiging, bewerking en vertaling zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming zijn
verboden, behalve zoals toegestaan door het
auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder
kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en services
van HP worden uiteengezet in de
garantieverklaring die bij dergelijke producten
en services wordt geleverd. Niets in deze
verklaring mag worden opgevat als een
aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk
voor technische of redactionele fouten of
weglatingen in deze verklaring.

EWS v. 8.1

Edition 1, 6/2004

Handelsmerken

Adobe® en PostScript® zijn handelmerken van
Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® en Windows® zijn in de VS
geregistreerde handelsmerken van Microsoft
Corp.

background image

NLWW