HP LaserJet 4350 Printer series - Tárgymutató

background image

Tárgymutató

Jelek és számok

1. tálca

beállítások 219
borítékok, nyomtatás 60
egyedi méret beállítások 224
egyedi papírméret beállításai 71
feltöltés 51, 59
hely 9
hibaelhárítás 131
kétoldalas nyomtatás 74
kétoldalas nyomtatás kézi átfordítással 76
kézi adagolás 46
kézi adagolás beállításai 19
lezárás 45
méret beállítása 220
nyomtatás 18, 44
nyomtatás belőle 231
papírelakadások 142
regisztráció beállítása 227
támogatott papír 39

1200 dpi felbontás 228
1500 lapos tálca

feltöltés 54
hibaelhárítás 131
nyomtatás belőle 231
papírelakadás 144
regisztráció beállítása 227

300 dpi felbontás 228
500 lapos tálca

beállítások 221
egyedi méret beállítások 224
feltöltés 52
hibaelhárítás 131
nyomtatás belőle 231
papírelakadás 143
regisztráció beállítása 227

600 dpi felbontás 228

A

A4/letter hatálytalanítása 224
A4 papírbeállítások 224
adagoló hengerek, csere 121
adagolók

szállítás 12

adagolótálcák

beállítás 18

adatátviteli beállítások 235

adatok

zajkibocsátás 244

Adatok jelzőfény 15
adattárolás, papírelakadás 24
alacsony nyomtatófesték 232
alapértelmezett beállítások

illesztőprogramok, módosítás 80

alapértelmezett értékek, visszaállítás 236
alapértelmezett értékek visszaállítása 236
Alaphelyzetbe állítások menü 235
alapvető tudnivalók kézikönyve 2
alkatrészek

rendelés 206

állandó erőforrások 260
állapot

e-mailben küldött vészjelzések 100
Információ lap, beépített webszerver 95
jelzőfények 177
jelzőfények, kezelőpanel 14
kellékek 111
kellékek oldal, nyomtatás 218
megtekintés a HP Eszköztárral 99
riasztások, e-mail 105

Állapot lap, HP Eszköztár 99
álló tájolás

kétoldalas nyomtatási beállítások 75
PCL parancsok 267

Általános védelmi hiba Kivétel: OE 194
Apple Macintosh. Lásd: Macintosh
AppleTalk beállítás 235
áram

fogyasztás 273

áramfelhasználás 8
automatikus folytatás beállítás 232
automatikus folytatás beállítása 22
automatikus tisztítólap 119
Automatikus tisztítólap 229

B

be/ki kapcsoló, hely 9
beállítások

alapértékek, módosítás 80
alapértékek visszaállítása 236
illesztőprogram 79
illesztőprogram beállítása 103
illesztőprogramok 28

HUWW

Tárgymutató

287

background image

kezelőpanel 16
konfigurációs oldal, nyomtatás 109
zárolás 103

Beállítások lap, beépített webszerver 95
beégetési módok 48
beégető

csere 121
papírelakadás 147
tisztítás 118

beégetőmű

módok 227

beépített webszerver

Beállítások lap 95
Egyéb hivatkozások lap 96
e-mail riasztások 105
festékkazetta tonerszintje, ellenőrzés 115
funkciók 94
Hálózat lap 96
Információ lap 95
megnyitás 94
rendszerkövetelmények 94

betöltés

bevont papír 69
borítékadagoló 62, 64
borítékok az 1. tálcába 60
címkék 66
egyedi méretű papír 71
előnyomott papír 68
fóliák 67
kapcsok 50
papír a tűző/lerakó egységben 59
papír kétoldalas nyomtatáshoz 74

betűkészletek

állandó erőforrások 260
beépített 7
EPS-fájlok, hibakeresés 196, 199
hibakeresés 201
lista, nyomtatás 218
listák, nyomtatás 112
Macintosh, hibakeresés 196
PCL parancsok 265, 269

betűtípusok

beállítások 226

bevont papír 69
billentyűk, kezelőpanel 14
biztonság

beállítások 111

borítékadagoló

beállítások 46, 219
betöltés 62, 64
boríték műszaki adatai 41
cikkszám 208
felszerelés 62
hely 10
kapacitás 6

leszerelés 63
műszaki adatok 60
papírelakadás 141

borítékok

alapértelmezett méret, beállítás 224
gyűrött, hibaelhárítás 188
kimeneti tálca, kiválasztás 57
margók 60, 248
műszaki adatok 40
nyomtatás a borítékadagolóból 62, 64
nyomtatás az 1. tálcából 60
specifikációk 247
tárolás 248

böngésző követelményei

beépített webszerver 94
HP Eszköztár 98

bővítés

CompactFlash-kártyák 256
memória (DIMM) 253

bővített garancia 282
bővített szolgáltatás iv

C

cikkszámok

EIO-kártyák 210
festékkazetták 209
hordozó, HP 210
kábelek 210
karbantartó készlet 209
memória 210
tálcák 208

cím, nyomtató

Macintosh, hibakeresés 195, 198

címke

beégetőmű módok 227

címkék

kimeneti tálca, kiválasztás 57
nyomtatás 66
specifikációk 249

cím megjelenítése, nyomtató 17
CompactFlash-kártya

hely 10

CompactFlash-kártyák

bővítés 256
elérés 9
telepítés ellenőrzése 259
választható típusok 252

Courier betűtípus

beállítások 225

CS

csendes telepítés, illesztőprogram 104

D

dátum, beállítás 106
dátumbeállítások 230
Diagnosztika menü 237

288

Tárgymutató

HUWW

background image

DIMM

behelyezés 253
bővítés 253
elérés 9
telepítés ellenőrzése 259
választható típusok 252

DIMM-ek

cikkszámok 210

DIMM-modulok

hely 10

DLC/LLC beállítás 235
dob élettartama lejárt 116
dokumentáció 2
Dokumentáció lap, HP Eszköztár 100
dokumentumok átméretezése 85
dokumentumok méretezése 85
dokumentumok nagyítása 85
dokumentumok összetűzése 49
duplaoldalas nyomtatás

hibaelhárítás 134

duplex egység

papír tűzése 59
típusok 6

duplex nyomtatási tartozék

beállítások 224
hely 10
papírút ellenőrzése 238

durva papír

beégetőmű módok 227
kimeneti tálca, kiválasztás 57

E

Economode 84
EconoMode beállítás 229
egyéb hivatkozások

beépített webszerver 96

egyedi jellemzők

telepített nyelvek megtekintése 110
váltás, PCL parancsok 268

egyedi méretű papír

1. tálca műszaki adatai 39
500 lapos tálca műszaki adatai 40, 42
beállítások 83, 222
nyomtatás 70
tálcabeállítások 224
tálca műszaki adatai 39

egyedi papírméret

tálcabeállítások 71

egyenes papírtovábbítási út 57
egyezmények, karbantartás 282
EIO-kártyák

beállítások 234
bővítőhelyek 252
cikkszámok 210
eltávolítás 261
hely 10
telepítés 261

elakadás

1. tálca 142
1500 lapos tálca 144
500 lapos tálca 143
borítékadagoló 141
első lap, hibaelhárítás 134
felső fedél 140
gyakori 151
helyek 139
kétoldalas egység 145

elakadás megszüntetése

1. tálca 142
felső fedél 140
helyek 139

elakadások

1. tálca 142
beégető környéke 147
elhárító beállítások 233
gyakori 151
kapocs 151
kimeneti tálca 146

elakadások elhárítása

kétoldalas egység 145

elakadások megszüntetése

1500 lapos tálca 144
500 lapos tálca 143
beégető környéke 147
elhárító beállítások 233
gyakori, hibaelhárítás 151
kapocs 151
kimeneti terület 146

elakadt papír

borítékadagoló 141
helyek 139
kétoldalas egység 145

elektromos adatok 243
elemek adatai 274
elkenődött toner, hibaelhárítás 184
elmosódott nyomat, hibaelhárítás 190
előírt hőmérséklet 245
előnyomott papír

nyomtatás 68

előnyomtatott papír

beégetőmű módok 227

előre kilyukasztott papír

beégetőmű módok 227

előre lyukasztott papír

nyomtatás 68

előzetes beállítás, illesztőprogram 103
eltávolítás

HP Eszköztár 102

e-mailben küldött vészjelzések 100
e-mail riasztások 105
energiafogyasztás 8, 273
energiafogyasztási adatok 243

HUWW

Tárgymutató

289

background image

ENERGY STAR

megfelelőség 273

EPS-fájlok, hibakeresés 196, 199
erőforrás mentése 260
erőforrás mentése, memória 260
Escape karakterek 264
eseménynapló 110, 237
Eszközbeállítások ablak, HP Eszköztár 101
Eszköz konfigurálása menü 223
Eszköztár

Állapot lap 99
Dokumentáció lap 100
eltávolítás 102
Eszközbeállítások ablak 101
Hibaelhárítás lap 99
hivatkozások 101
megnyitás 99
szolgáltatások 98
Vészjelzések lap 100

Ethernet kártyák, cikkszámok 210
Explorer, támogatott verziók

beépített webszerver 94
HP Eszköztár 98
HP Web Jetadmin 97

Express Exchange, HP 283

F

fájlkönyvtár, nyomtatás 218
FastRes 5, 84
FastRes felbontás;vázlat-minőségű nyomtatás 228
FCC nyilatkozatok 272
fedőlapok

első oldal, más papír 86

fehér vonalak vagy foltok, hibaelhárítás; vonalak,

hibaelhárítás 188

fejléces

beégetőmű módok 227
nyomtatás 68

fekvő tájolás

kétoldalas nyomtatási beállítások 75
PCL parancsok 267

feladatok

ellenőrzés és visszatartás 88
Feladat visszanyerése menü 216
leállítva, hibaelhárítás 130
magánjellegű 89
nem megfelelő formázás 130
nem nyomtat, hibaelhárítás 128
tárolás, memóriaszükséglet 87
visszatartás 230

feladatok ellenőrzése és visszatartása 88
feladattárolási határ 16
feladattárolási időtúllépés 17
Feladat visszanyerése menü 216

felbontás

beállítás 84
beállítások 228
szolgáltatások 5

felhasználói kézikönyv 100
felső fedél

papírelakadás, megszüntetés 140

felső kimeneti tálca

beállítások 224
hely 9
nyomtatás 57
papírelakadások 146

felszerelés

borítékadagoló 62

feltöltés

1. tálca 51
1500 lapos tálca 54
500 lapos tálca 52

felvevő hengerek, csere 121
felvillanó jelzőfények 14
fenntartott feladatok

memóriaigény 87

ferde oldal 187
ferde oldalak 187
festék

kevés 23
kifogyott 23

festékkazetta

papírelakadás 140

festékkazetták

alacsony 232
alacsony tonerszint, üzenet 115
állapot, megtekintés a beépített webszerverrel 95
állapot, megtekintés a HP Eszköztárral 99
állapotadatok 114
cikkszámok 209
Economode 84
EconoMode 229
kellékanyag-állapot lap 111
kevés 23
ki 233
kifogyott 23
kifogyott a toner 116
nem HP 114
rendelés iii
szolgáltatások 7
tárolás 114
tonerszint, ellenőrzés 115
várható élettartam 115

festékkazetták tárolása 114
festék kifogyott 23
feszültség adatai 243
Figyelem! jelzőfény 15
figyelmeztetések beállítása 22, 232

290

Tárgymutató

HUWW

background image

fogyóeszközök

újrahasznosítás 274

fólia

specifikáció 249

fóliák

nyomtatás 67

foltok, hibaelhárítás 183, 189
forrás, papír 85

G

garancia

bővített iv, 282
nyomtatópatron 281
termék 279

gombok, kezelőpanel 14
guminyomok, hibaelhárítás 188

GY

gyári alapbeállítások, visszaállítás 236
gyártási szám 110
gyorsmásolási feladatok

beállítások 16

gyorsmásolat-feladatok

beállítások 230

gyűrött oldal, hibaelhárítás 188

H

Hálózat lap, beépített webszerver 96
hálózatok

beállítások 235
hibakeresés nyomtatás 192
illesztőprogram konfigurálása 103
Macintosh szoftver telepítése 34
vezeték nélküli 7
Windows szoftver telepítése 32

halvány nyomtatás

hibaelhárítás 182
nyomtatófesték sűrűségének beállítása 229

hamisított kellékek 114
háromlyukú perforált papír

beégetőmű módok 227
nyomtatás 68

használati oldal 218
határellenőrzési hiba 201
hátsó kimeneti tálca

beállítások 224
használata duplex egységgel 73
hely 9
nyomtatás 57
papírelakadások 146

háttérnyomtatás, hibakeresés 196
helyszíni javításra vonatkozó szervizmegállapodások

282

hengerek, csere 121

hibaelhárítás

elakadás, első lap 134
elakadt kapcsok 151
elakadt papír az 500 lapos tálcánál 143
elkenődött toner 184
elmosódott nyomat 190
eseménynapló 237
fehér foltok 189
ferde oldalak 187
guminyomok 188
halvány nyomtatás 182
hibaüzenetek 153
ismétlődő hibák 185
ismétlődő képek 190
kábelek 128
kétoldalas nyomtatás 134
kezelőpanel kijelzője 126
kihagyások 183
konfigurációs oldal nyomtatása 127
lassú nyomtatás 130, 134
meghajlott papír 133, 187
merevlemez 203
nyomtatás 128, 130, 135
nyomtatási minőség 180
papírelakadás 139
papírelakadás a beégető környékén 147
papírelakadás a borítékadagolóban 141
papírelakadás a felső fedélnél 139
papírelakadás a kétoldalas egységben 145
papírelakadás a kimeneti tálcánál 146
papírelakadás az 1. tálcánál 142
papírelakadás az 1500 lapos tálcánál 144
papírelakadások 151
PS hibák 128
ráncolódott papír 188
súgó 153
szöveg 135
szövegminőség 190
szöveg minősége 186
szürke háttér 184
tálcák 133
tartozékok 177, 179
tonerszemcsék 183
üres oldalak 135
vonalak 183, 188, 228

Hibaelhárítás lap, HP Eszköztár 99
hibakeresés

betűkészletek 201
EPS-fájlok 196, 199
hálózati nyomtatás 192
határellenőrzési hiba 201
információs oldalak 109
legal méretű papír 201
Macintosh problémák 195
papír 137
PostScript-problémák 201
tálcaválasztás 131

HUWW

Tárgymutató

291

background image

tartományellenőrzés 202
VM-hiba 202
Windows hibaüzenetek 193

hibás karakterek, hibaelhárítás 186
hibaüzenetek

beállítások 22, 232
eseménynapló 237
eseménynapló, nyomtatás 110
Windows 193

hibaüzenetek, hibaelhárítás 153
higanyra vonatkozó adatok 274
hivatkozások

beépített webszerver 96
HP Eszköztár 101

hordozó

használati oldal 218
hibakeresés 137
HP, rendelés 210
kapacitás 6
meghajlás, hibaelhárítás 133
PCL parancsok 266
PS-beállítások 20
specifikáció 246
tálcabeállítások 219
tálcaválasztás 18
tárolás 246

hordozók

tálcák hibaelhárítása 133

hozzáférhetőség 8
HP Eszköztár

Állapot lap 99
Dokumentáció lap 100
eltávolítás 102
Eszközbeállítások ablak 101
festékkazetta tonerszintje, ellenőrzés 115
Hibaelhárítás lap 99
hivatkozások 101
megnyitás 99
szolgáltatások 98
Vészjelzések lap 100

HP Express Exchange 283
HP-GL/2 parancsok 263
HP hivatalos képviselői iv
HP hordozó, rendelés 210
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii
HP Jetdirect nyomtatószerver

beállítások 235
cikkszámok 210
eltávolítás 261
hely 10
konfigurációs oldal, nyomtatás 109
telepítés 261
típusok 3

HP Jetlink port 7
HP LaserJet segédprogram, Macintosh 31
HP nyomtatásikellék-visszavételi és -újrahasznosítási

program információk 274

HP OpenVMS illesztőprogramok 28
HP SupportPack (támogatás csomag) 282
HP Web Jetadmin

e-mail riasztások 105
illesztőprogram konfigurálása 104
letöltés 97
támogatott böngészők 97

hullám, hibaelhárítás 133
hullámos papír, hibaelhárítás 187

I

I/O menü 234
IBM OS/2 illesztőprogramok 28
idő, beállítás 106
időbeállítások 230
időtúllépések, I/O beállítások 234
időtúllépési beállítás

tárolt feladatok 17

illesztőkábelek, hibaelhárítás 128
illesztőprogram funkcióinak zárolása 103
illesztőprogramok

alapértelmezett beállítások, módosítás 80
beállítás 103
beállítások 16, 28, 79
kiválasztás 28
letöltés iii
Linux 27
Macintosh iv
Macintosh, hibakeresés 198
OS/2 28
súgó 28
támogatott operációs rendszerek 27

Információ lap, beépített webszerver 95
Információs menü 218
információs oldalak, nyomtatás 109
Internet Explorer, támogatott verziók

beépített webszerver 94
HP Eszköztár 98
HP Web Jetadmin 97

IP-cím

Macintosh, hibakeresés 195, 198

IP cím, megjelenítés 17
írásvetítő fólia

beégetőmű módok 227
HP, rendelés 213

írásvetítő-fóliák

kimeneti tálca 57

Íróasztali nyomtatósegéd, hibakeresés 195
ismétlődő hibák

képek 190

ismétlődő hibák, hibaelhárítás; hibák, ismétlődés 185
ISPE (HP Instant Support Professional Edition) iii

J

jelzőfények

tartozékok 11, 177

jelzőfények, kezelőpanel 14

292

Tárgymutató

HUWW

background image

Jetadmin

e-mail riasztások 105
illesztőprogram konfigurálása 104
letöltés 97
támogatott böngészők 97

Jetdirect nyomtatószerver

beállítások 235
cikkszámok 210
eltávolítás 261
hely 10
konfigurációs oldal, nyomtatás 109
telepítés 261
típusok 3

Jetlink port 7
jobb oldali oldallap, hely 9
jótállás

termék 279

K

kábelek

hibaelhárítás 128

kábelek,

cikkszámok 210

kapacitás

1. tálca 39
1500 lapos tálca 41
500 lapos tálca 40
borítékadagoló 41
tűző/lerakó egység 41

kapacitás, tálcák 6, 39
kapcsok elakadása 151
kapocstárak

betöltés 50
cikkszámok 208

karakterek

hibás 186
szimbólumkészletek 226

karbantartás

egyezmények 282

karbantartási szerződések iv
karbantartó készlet

cikkszám 209
használat 121
üzenet, törlés 236

kartonlap

beégetőmű módok 227
kimeneti tálca, kiválasztás 57
nyomtatás 70

kazetta, festék

papírelakadás 140

kazetta, nyomtatás

alacsony 232

kazetták

alacsony tonerszintet jelző üzenet 115
állapot, megtekintés a beépített webszerverrel 95
állapot, megtekintés a HP Eszköztárral 99
állapotadatok 114

cikkszámok 209
Economode 84
élettartam 115
kellékanyag-állapot lap 111
kevés 23
kifogyott 23
kifogyott a toner 116
nem HP 114
rendelés iii
szolgáltatások 7
tárolás 114
tonerszint, ellenőrzés 115

kazetták, nyomtatás

EconoMode 229
ki 233

kazetták, tűző

beállítások 234

kellékanyagok

állapot, megtekintés a HP Eszköztárral 99

kellékek

állapot, megtekintés a beépített webszerverrel 95
állapotlap 111
állapotlap, nyomtatás 218
cikkszámok 208, 209
nem HP 114
rendelés iii, 206
újrahasznosítás 274

kellékek rendelése iii
képismétlődés, hibaelhárítás 190
keskeny papír

nyomtatás 71

késleltetési beállítás

készenléti üzemmód 20

készenléti üzemmód

be- és kikapcsolás 21
késleltetés, beállítás 20
tápellátási adatok 243

Készenléti üzemmód 231
készlet, karbantartó

cikkszám 209

készlet, nyomtató karbantartása

használat 121
üzenet, törlés 236

kétirányú kommunikációs beállítások 235
kétoldalas egység

cikkszám 208
használat 73, 76
használati oldal 218
kötési lehetőségek 75
papír tájolása 74
támogatott papírméretek 73

kétoldalas nyomtatás

duplex egység használata 73, 76
elrendezési lehetőségek 75
használati oldal 218
hibaelhárítás 134
kézi 76

HUWW

Tárgymutató

293

background image

papír behelyezése 74
papír betöltése 74
papír betöltése tűzéshez 59
támogatott papírméretek 73

kétoldalas nyomtatás, tartozék

típusok 3

kétoldalas nyomtatótartozék

elakadások 145
papír műszaki adatai 41

kevés festék 23
kezelőpanel

Alaphelyzetbe állítások menü 235
beállítások 16
dátum/időbeállítások 230
Diagnosztika menü 237
Eszköz konfigurálása menü 223
Feladat visszanyerése menü 216
festékkazetta tonerszintje, ellenőrzés 115
gombok 14
hely 9, 13
hibaelhárítás 126
hibaüzenetek 153
I/O menü 234
Információs menü 218
jelzőfények 14
menütérkép, nyomtatás 15, 109
nyelv, kiválasztás 233
nyelv, választás 25, 126
Nyomtatási minőség menü 226
Nyomtatás menü 223
Papírkezelés menü 219
Rendszerbeállítások menü 230
súgó 15, 153
törölhető figyelmeztetések beállítása 22, 232
tűző/lerakó egység, kiválasztás 49
Tűző/lerakó menü 233

kézi adagolás

beállítások 19, 224, 231
nyomtatás az 1. tálcából 46

kézikönyvek 2
kicsinyítés és nagyítás 85
kifogyott a festék 116
kifogyott a nyomtatófesték 233
kihagyások, hibaelhárítás 183
kimeneti tálcák

beállítások 224
papírelakadás 146

kisméretű papír

nyomtatás 71

kisméretű papír, nyomtatás 57
kocsivissza, beállítások 226
kommunikációs beállítások 235
konfiguráció, illesztőprogram 103
konfigurációk, nyomtató 3
konfigurációs oldal

hibakeresés 127

konfigurációs oldal, nyomtatás 109

környezet, műszaki adatok 245
környezeti

funkciók 273

kötegelt telepítés, illesztőprogram 104
kötési él beállításai 75

L

Lapozás felfelé kötési beállítás 75
lap tájolása

kétoldalas nyomtatási beállítások 75
tűző/lerakó egység 59

LaserJet segédprogram, Macintosh 31
laser safety statements 277
lassú nyomtatás, hibaelhárítás 130, 134
laza toner, hibaelhárítás 185
leállított nyomtatás, hibaelhárítás 130
legal méretű papír, levágott margók 201
lemez

betűkészletlista, nyomtatás 112
EIO-bővítőhelyek 252
eltávolítás 261
fájlkönyvtár, nyomtatás 218
hely 10
hibakeresés 203
telepítés 261

lerakó

hely 10
jelzőfény állapota 11, 177
kapacitás 6
szállítás 12

lerakó egység

cikkszám 208
nyomtatás 49

levelezőlapok

kimeneti tálca, kiválasztás 57
műszaki adatok 39
nyomtatás 70

levélméretű papír, A4 beállítások hatálytalanítása 224
lezárás

tálcák 45

Linux-illesztőprogram támogatás 27
LPT hibaüzenetek 193

LY

lyukasztott papír

beégetőmű módok 227

M

Macintosh

alapértelmezett illesztőprogram-beállítások,

módosítás 81

AppleTalk beállítások 235
betűkészletek, hibakeresés 196
hálózati telepítés 34
háttérnyomtatás 196
HP LaserJet segédprogram 31
illesztőprogram beállításai 79

294

Tárgymutató

HUWW

background image

illesztőprogramok, hibakeresés 198
PPD-k 31
problémák, hibakeresés 195
szoftver 31
szoftver eltávolítás 38
szoftver telepítése 35
támogatási webhelyek iv
támogatott nyomtatóillesztő-programok 27
támogatott operációs rendszerek 26
USB-kártya, hibakeresés 197, 200

magánjellegű feladatok 89
margók

borítékok 60, 248
legal méretű papír, hibakeresés 201
PCL parancsok 267
regisztráció beállítása 227

megfelelőségi nyilatkozat 276
meghajlott papír, hibaelhárítás 187
megoldás

hibaelhárítás, minőség 180

megőrzés, feladat

beállítások 16

megőrzött feladatok

beállítások 16

megszüntetés, elakadás 233
memória

állandó erőforrások 260
beépített 6
bővítés 252
cikkszámok 210
DIMM-modulok behelyezése 253
feladattárolási követelmények 87
hely 10
konfigurációs oldal 110
RAM-lemez beállításai 25
telepítés ellenőrzése 259

memória bővítése 252
menü, kezelőpanel

Diagnosztika 237

menük, kezelőpanel

Alaphelyzetbe állítások 235
elérés 14
Eszköz konfigurálása 223
Feladat visszanyerése 216
I/O 234
információ 218
Nyomtatás 223
Nyomtatási minőség 226
Papírkezelés 219
Rendszerbeállítások 230
térkép, nyomtatás 15, 109
Tűző/lerakó 233

méret, nyomtató 241
méret, papír

1. tálca műszaki adatai 39
1500 lapos tálca műszaki adatai 41
500 lapos tálca műszaki adatai 40

borítékadagoló műszaki adatai 41
duplex egység műszaki adatai 41
nyomtatás kisméretű vagy egyedi méretű papírra

70

tálca kiválasztása 44
tálcaválasztás 45
tűző/lerakó egység műszaki adatai 41

méret/típus figyelmeztetés beállítása 20
Microsoft Windows. Lásd: Windows
mindkét oldal, nyomtatás

duplex egység használata 73, 76
elrendezési lehetőségek 75
használati oldal 218
hibaelhárítás 134
kézi 76
papír betöltése 74
papír betöltése tűzéshez 59
támogatott papírméretek 73

minőség

beállítások 228
hibaelhárítás 180

modellszám 110
működési környezet adatai 245
műszaki adatok

elektromos 243
energiafogyasztás 8
hozzáférhetőség 8
memória 6
működési környezet 245
nyomtató mérete 241
nyomtatószolgáltatások 5
papír 39
sebesség 5
tálcák 6

műszaki adatok, papír

1500 lapos tálca 41
borítékadagoló 41

műszaki támogatás

HP Express Exchange 283
karbantartási szerződések 282
szervizinformációs adatlap 285

N

nehéz, papír

nyomtatás nehéz papírra 70

nehéz papír

beégetőmű módok 227
kimeneti tálca, kiválasztás 57
nyomtatás 70

nem HP-festékkazetták 114
nem megfelelő nyomtató, küldés 196
nem válaszol, hibaelhárítás 135
Netscape Navigator, támogatott verziók

beépített webszerver 94
HP Eszköztár 98
HP Web Jetadmin 97

normál méret százaléka 85

HUWW

Tárgymutató

295

background image

Novell NetWare beállítások;NetWare beállítások;IPX/

SPX beállítás 235

n-szeres nyomtatás 83

NY

nyelv, kezelőpanel 25, 126, 233
nyelvek, nyomtató

beállítások 21, 232
beépített 7
váltás, PCL parancsok 268

nyomat minősége

hibaelhárítás 180

nyomtatási feladatok

leállítva, hibaelhárítás 130
megőrzés 16
nem megfelelő formázás 130
nem nyomtat, hibaelhárítás 128
visszatartás 230

nyomtatási feladatok leállítása 78
nyomtatási feladatok megszakítása 78
nyomtatási minőség

beállítások 84, 228
hibaelhárítás 180

nyomtatási minőség, hibaelhárítás

ismétlődő képek 190

Nyomtatási minőség menü 226
Nyomtatás menü 223
nyomtatás mindkét oldalra

elrendezési lehetőségek 75
hibaelhárítás 134

nyomtató csomagolása 284
nyomtatófesték

alacsony 232
EconoMode 229
ki 232
sűrűségbeállítás 229

nyomtatóillesztő-programok. Lásd: illesztőprogramok
nyomtató-karbantartási üzenet utasításainak

végrehajtása 121, 236

nyomtató-karbantartó készlet

cikkszám 209
használat 121
üzenet, törlés 236

nyomtatónyelv

váltás, PCL parancsok 268

nyomtatónyelvek

beállítások 21, 232
beépített 7
telepített nyelvek megtekintése 110

nyomtatóparancsok

betűkészlet kiválasztása 265, 269
escape jelsorozatok 264, 265
PCL 266
szintaxis 264
típusok 263

nyomtatópatronok

újrahasznosítás 274

nyomtató szállítása 12, 284
nyomtató visszacsomagolása 284

O

oldalak laponként 83
oldal percenként 5
oldalszám 110
oldal tájolása

PCL parancsok 267

online súgó

illesztőprogramok 28
kezelőpanel 15

online ügyfélszolgálat iii
OpenVMS illesztőprogramok 28
óra, beállítás 106
órajel

processzor 6

OS/2 illesztőprogramok 28
ózon-specifikációk 273

Ö

öntapadó címkék. Lásd: címkék

P

papír

1. tálca feltöltése 51
1500 lapos tálca feltöltése 54
1500 lapos tálca műszaki adatai 41
500 lapos tálca feltöltése 52
500 lapos tálca műszaki adatai 40
A4/letter beállítás hatálytalanítása 224
alapértelmezett méret, beállítás 224
beégetési módok 48
beégetőmű módok 227
bevont 69
duplex egység műszaki adatai 41
egyedi méret 83, 224
egyedi méret, nyomtatás 70, 71
egyedi méretű 83
előlyukasztott 68
előnyomott 68
előre lyukasztott 68
fedőlapok 86
forrás, kijelölés 85
forrás, kiválasztás 85
használati oldal 218
hibakeresés 137
HP, rendelés 210
kapacitás 6
kétoldalas nyomtatás, támogatott méretek 73
kézi adagolás 46
kisméretű 71
meghajlás, hibaelhárítás 133
meghajlott 187
műszaki adatok 39

296

Tárgymutató

HUWW

background image

PCL parancsok 266
PS-beállítások 20
ráncolódott 188
specifikáció 246
tálcabeállítások 219
tálcák hibaelhárítása 133
tálca kiválasztása 44, 45, 231
tálcaválasztás 18, 44, 220
támogatott méretek 39
tárolás 246
több oldal nyomtatása egy lapra 83
tűzés 49
tűző/lerakó egység műszaki adatai 41

papírelakadás

1500 lapos tálca 144
500 lapos tálca 143
adattárolás beállításai 24
felső fedél 140
kimeneti tálca 146

papírelakadások

beégető környéke 147
borítékadagoló 141
elhárító beállítások 233

Papírkezelés menü 219
papírkezelő tartozékok

hibaelhárítás 131
jelzőfények 177

papír útja

teszt 238
tisztítás 119

parancsok

betűkészlet kiválasztása 265, 269
escape jelsorozatok 264, 265
PCL 266
szintaxis 264
típusok 263

páratartalom, előírás 245
párhuzamos kábel, cikkszám 210
párhuzamos kábelek

hibaelhárítás 128

párhuzamos kommunikáció, beállítások 235
párhuzamos port

hely 11
típus 7

párhuzamos portok

nincs támogatva Macintosh rendszeren 35

patronok

újrahasznosítás 274

PCL, beállítás nyomtatónyelvként 21, 232
PCL betűkészletlista, nyomtatás 112
PCL-betűkészletlista, nyomtatás 218
PCL illesztőprogramok

funkciók 28

Lásd még: illesztőprogramok

PCL-illesztőprogramok

támogatott operációs rendszerek 27

PCL parancsok

általános 266
betűkészlet kiválasztása 265, 269
escape jelsorozatok 264, 265
szintaxis 264

PDE-k, Macintosh 31
példányok

alapértelmezett szám beállítása 223

példányszám, alapértelmezés beállítása 223
PJL (Printer Job Language, nyomtatási feladat nyelve)

parancsok 263

PJL (Printer Job Language) parancsok 263
pontok, hibaelhárítás 183, 189
portok

beépített 7
hely 11
hibakeresés Macintosh 197, 200
LPT hibaüzenetek 193

PostScript, beállítás nyomtatónyelvként 21, 232
PostScript hibaoldalak

beállítások 225
hibaelhárítás 128

PostScript Printer Description (PPD) fájlok

hibakeresés 195
mellékelve 31

PPD-k

hibakeresés 195
mellékelve 31

Printer Dialog Extensions (PDE), Macintosh 31
processzor órajele 6
ProRes 5, 84
ProRes felbontás 228
PS, beállítás nyomtatónyelvként 21, 232
PS betűkészletlista, nyomtatás 112
PS-betűkészletlista, nyomtatás 218
PS hibaoldalak

beállítások 225
hibaelhárítás 128

PS hordozó késleltetése beállítás 20
PS illesztőprogram 28

Lásd még: illesztőprogramok

PS illesztőprogramok

funkciók 28

PS-illesztőprogramok

támogatott operációs rendszerek 27

R

RAM-lemez

beállítások 233

RAM-lemez beállításai 25
ráncolódott papír, hibaelhárítás 188
referenciaanyagok 2
regisztráció beállítása 227

HUWW

Tárgymutató

297

background image

regulatory statements

Canadian DOC statement 277
Finnish laser statement 278
Japanese VCCI statement 277
Korean EMI statement 277
laser safety 277

rendelés

cikkszámok 208
papír, HP 210

Rendszerbeállítások menü 230
rendszerkövetelmények

beépített webszerver 94
HP Eszköztár 98
HP Web Jetadmin 97
illesztőprogramok 27
nyomtatószoftver 26

REt beállítás;Resolution Enhancement technológia

(REt - felbontásnövelő technológia) beállítás 228

riasztások, e-mail 105
rögzítés

tartozékok 12

ruha, toner kitisztítása 118

S

sebesség

adatátviteli beállítások 235
felbontás beállítások 228
hibaelhárítás 130, 134
műszaki adatok 5

SIMM, inkompatibilitás 252
soremelési beállítások 226
soros kábelek, hibaelhárítás 128
sötétség, beállítás 229
specifikáció

fólia 249
papír 246

specifikációk

borítékok 247
címkék 249

Spool32 hibák 194
súgó

illesztőprogramok 28
kezelőpanel 15

súly, papír

dokumentumok összetűzése 49

súly, papír műszaki adatai

1. tálca 39
1500 lapos tálca 41
500 lapos tálca 40
borítékadagoló 41
duplex egység 41
tűző/lerakó egység 41

SupportPack, HP 282

SZ

szabályozási nyilatkozatok

FCC 272
megfelelőségi nyilatkozat 276

Szabálytalan művelet hibák 194
szám, oldal 110
Széles A4-beállítások 225
szemcsék, hibaelhárítás 189
szerviz

nyomtató visszacsomagolása 284

szervizelés

szerződések iv

szerződések, karbantartás 282
szimbólumkészletek, kiválasztás 226
szintaxis, PCL parancsok 264
színtelítettség, problémamegoldás 182
szoftver

beállítások 16
eltávolítás Macintosh rendszerről 38
eltávolítás Windows rendszerről 37
hálózati telepítés, Macintosh 34
hálózati telepítés, Windows 32
HP Eszköztár 98
letöltés iii
Linux 27
Macintosh iv, 31
Macintosh rendszerhez 31
Macintosh telepítés 35
támogatott operációs rendszerek 26
telepítés az Új hardver varázslóval 36
telepítés Windows rendszerre 32

szoftver eltávolítása

HP Eszköztár 102
Macintosh 38
Windows 37

szoftver letöltése iii
szolgáltatás

egyezmények 282
HP Express Exchange 283
információs adatlap 285

szolgáltatások

műszaki adatok 5
nyomtató 3

szöveg, hibaelhárítás

olvashatatlan 135

szöveg minősége, hibaelhárítás 186, 190
szürke háttér, hibaelhárítás 184

T

tájolás, alapértelmezés beállítása;alapértelmezett

tájolás beállítása;álló tájolás, beállítás
alapértelmezettként;fekvő tájolás, beállítás
alapértelmezettként 226

298

Tárgymutató

HUWW

background image

tájolás, lap

kétoldalas nyomtatási beállítások 75

tájolás, oldal

PCL parancsok 267

tájolás, papír

tűző/lerakó egység 59

takarékos nyomtatás 84
tálcák

1. tálca feltöltése 51
1500 lapos tálca feltöltése 54
500 lapos tálca feltöltése 52
beállítások 219
beállítások, megtekintés 111
cikkszámok 208
egyedi méret beállítások 224
egyedi papírméret beállításai 71
hely 9, 10
hibaelhárítás 131, 133
kapacitás 6
kétoldalas nyomtatás 74
kétoldalas nyomtatás kézi átfordítással 76
kézi adagolás 46
kiválasztás 44, 85, 231
lezárás 45
meghajlott papír, hibaelhárítás 133
papírelakadás 139, 142
papírelakadások 143, 144
papír műszaki adatai 40, 41
papírút ellenőrzése 238
PCL parancsok 266
regisztráció beállítása 227
szállítás 12
tartozék 3
választás 18

tálcák, kimeneti

beállítások 224
elakadások, megszüntetés 146
hely 9
kiválasztás 57
papírút ellenőrzése 238

támogatás

HP Express Exchange 283
karbantartási szerződések 282
nyomtató visszacsomagolása 284
szervizinformációs adatlap 285

támogatott böngészők

HP Web Jetadmin 97

támogatott operációs rendszerek 26, 27
támogatott platformok 26, 27
tanácsadás

beépített webszerver hivatkozásai 96
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii
Macintosh iv
online iii
telefonos iii
viszonteladók iv

tápellátás

műszaki adatok 243

tápkapcsoló, hely 9
tárak, kapocs

betöltés 50

tárolás

borítékok 248
papír 246

tárolás, feladat

beállítások 16, 230
ellenőrzés és visszatartás 88
Feladat visszanyerése menü 216
gyorsmásolás 87
magán 89
memóriakövetelmények 87
memóriaszükséglet 87

tárolórekesz

cikkszám 209
hely 10
szállítás 12

tartomány-ellenőrzés, hibakeresés 202
tartozék

jelzőfény 177

tartozékbeszerelési útmutatók 2
tartozékok

cikkszámok 208
hely 9
hibaelhárítás 131, 179
jelzőfények 11
rendelés 206
rögzítés és kioldás 12
szállítás 12

tartozékok kioldása 12
technikai tanácsadás

beépített webszerver hivatkozásai 96
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii
Macintosh iv
nyomtató visszacsomagolása 284
online iii
telefonos iii
viszonteladók iv

telefonszámok

kellékek rendelése iii
szervizelési szerződések iv
tanácsadás iii

telepítés

EIO-kártyák 261
hálózati szoftver, Macintosh 34
hálózati szoftver, Windows 32
illesztőprogramok testreszabási segédprogram

használatával 104

Macintosh szoftver 35
Windows nyomtatórendszer 32
Windows szoftver, Új hardver varázslóval 36

telepítési megjegyzések 100
térkép, menü 15, 109
termékhamisítás-ellenes webhely 114

HUWW

Tárgymutató

299

background image

testreszabási segédprogram 104
tesztek 238
típusok 3
tisztítás

beégető 118
nyomtató 117
toner ruhából 118

tisztítólap

automatikus 119, 229
kézi 118

toner

nyomtatási minőség, hibaelhárítás 184
tisztítás a ruhából 118

toner, takarékosság 84
tonerkazetták. Lásd: festékkazetták
tonerszemcsék, hibaelhárítás 183
tonerszint, festékkazetták 115
tonerszint alacsony, üzenet 115
további hivatkozások

HP Eszköztár 101

továbbító hengerek, csere 121
több oldal, nyomtatás egy lapra 83
tömeg, nyomtató 241
törölhető figyelmeztetések

megjelenítési idő beállítása 22

törölhető figyelmeztetések beállítása 22, 232
tűző/lerakó

beállítások 233
elakadás, kapocs 151
hely 10
jelzőfény állapota 11
kapacitás 6
papírútteszt 238
szállítás 12
típusok 3

tűző/lerakó egység

alapérték, beállítás 49
cikkszám 208
jelzőfény állapota 177
kapcsok betöltése 50
nyomtatás 49, 58
papír betöltése 59
papír műszaki adatai 41

Tűző/lerakó menü 233
tűzőegység

csere 122

tűző egység

nyomtatás 58
papír műszaki adatai 41

U

újrahasznosítás

műanyagok 273
nyomtatópatronok 274

UNIX

kocsivissza beállítások 226
modell-parancsfájlok 27

USB-kábel, cikkszám 210
USB-port

hely 11
hibakeresés, Macintosh 197
hibakeresés Macintosh 200
típus 7

útmutatók 100
útmutatók, dokumentáció 2
utolsó oldal, más papír 86

Ü

ügyfélszolgálat

beépített webszerver hivatkozásai 96
HP Express Exchange 283
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii
karbantartási szerződések 282
Macintosh iv
nyomtató visszacsomagolása 284
online iii
szervizinformációs adatlap 285
telefonos iii
viszonteladók iv

üres oldalak, hibaelhárítás 135
Üzemkész jelzőfény 14
üzenetek

beállítások 22, 232
eseménynapló 237
eseménynapló, nyomtatás 110
Windows 193

üzenetek, hibaelhárítás 153
űrlap sorai, beállítások;függőleges sortávolság

beállítások;sortávolság beállítások 226

V

vázlatminőségű nyomtatás 229
Vészjelzések lap, HP Eszköztár 100
vezeték nélküli hálózati kártyák 7
villogó jelzőfények 14
visszatartás, feladat

beállítások 230
ellenőrzés és visszatartás 88
Feladat visszanyerése menü 216
magán 89

visszatartott feladatok

beállítások 230
ellenőrzés és visszatartás 88
Feladat visszanyerése kezelőpanel-menü 216
magánjellegű 89

viszonteladók

HP hivatalos képviselői iv

vízjelek, nyomtatás 82
VM-hiba 202
vonalak, hibaelhárítás 183, 228

300

Tárgymutató

HUWW

background image

W

webböngésző követelményei

beépített webszerver 94
HP Eszköztár 98

webhelyek

hamisításellenes 114
HP Web Jetadmin, letöltés 97
kellékek rendelése iii
Macintosh támogatása iv
papírspecifikáció 246
szervizelési szerződések iv
szoftver letöltése iii
UNIX- és Linux-illesztőprogramok 27
ügyfélszolgálat iii

Web Jetadmin

e-mail riasztások 105
illesztőprogram konfigurálása 104
letöltés 97
támogatott böngészők 97

Windows

alapértelmezett illesztőprogram-beállítások,

módosítás 80

hálózati telepítés 32
hibaüzenetek, hibakeresés 193
illesztőprogram beállításai 79
szoftver eltávolítása 37
szoftver telepítése 32
támogatott nyomtatóillesztő-programok 27
támogatott verziók 26
telepítés az Új hardver varázslóval 36

Z

zaj 244
zajkibocsátási adatok 244

HUWW

Tárgymutató

301

background image

302

Tárgymutató

HUWW

background image
background image

Q5400-90945

*Q5400-90945*

*Q5400-90945*

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP

www.hp.com/support/lj4250
www.hp.com/support/lj4350