HP LaserJet 4350 Printer series - Szokásos problémák elhárítása Windows rendszereken

background image

Szokásos problémák elhárítása Windows rendszereken

Hibaüzenet:

„Hiba az LPTx-port írásakor” Windows 9x rendszer esetén.

Ok

Megoldás

Nincs betöltve papír.

Ellenőrizze, hogy a papír vagy más nyomtatási
hordozó be van-e töltve a tálcákba.

Hibás vagy laza a kábel.

Győződjön meg arról, hogy a kábelek helyesen
csatlakoznak, a nyomtató be van kapcsolva és
az ÜZEMKÉSZ jelzőfény világít.

A nyomtató tápvezetékre van kapcsolva, és
tápellátása nem megfelelő.

Húzza ki a csatlakozót a tápvezetékből, és
csatlakoztassa egy másik hálózati csatlakozóba.

Hibás bemeneti/kimeneti beállítás.

Kattintson a Start gombra, a Beállítások, majd
a Nyomtatók menüpontra. Az egér jobb oldali
gombjával kattintson a HP LaserJet 4250-es
vagy 4350-es sorozat nyomtatóillesztő-program
ikonjára, majd válassza a Tulajdonságok
lehetőséget. Kattintson a Részletek gombra,
majd a Portbeállítások lehetőségre. Törölje a
Port állapotának ellenőrzése nyomtatás előtt
jelölőnégyzet jelölését. Kattintson az OK
gombra. Kattintson a Nyomtatási sor
beállítása
, majd a Nyomtatás közvetlenül a
nyomtatóra
lehetőségre. Kattintson az OK
gombra.

HUWW

Szokásos problémák elhárítása Windows rendszereken

193

background image

Hibaüzenet:

„Általános védelmi hiba Kivétel: OE”

„Spool32”

„Szabálytalan művelet”

Ok

Megoldás

Zárjon be minden alkalmazást, indítsa újra a
Windows rendszert, és próbálkozzon újra.

Váltson nyomtató-illesztőprogramot. Ha a
HP LaserJet 4250-es vagy 4350-es sorozat
PCL 6 illesztőprogram van kiválasztva, váltson
PCL 5e vagy PS nyomtatóillesztő-program
használatára. A nyomtató illesztőprogramját
általában a nyomtató szoftverében adhatja meg.

Töröljön minden ideiglenes fájlt a Temp
alkönyvtárból. A könyvtár nevét úgy állapíthatja
meg, hogy egy szövegszerkesztővel megnyitja
az AUTOEXEC.BAT fájlt és megkeresi a „Set
Temp =” utasítást. Az ezen utasítás után
következő név az ideiglenes könyvtár.
Alapértelmezés szerint ez általában C:\TEMP,
de meghatározható másképp is.

A Windows hibaüzeneteivel kapcsolatos további
tájékoztatásról a Microsoft Windows
dokumentációjában olvashat, amelyet
számítógépéhez kapott.

194

4. fejezet Problémamegoldás

HUWW