HP LaserJet 4350 Printer series - 1. Látható az ÜZEMKÉSZ felirat a kezelőpanelen?

background image

1. Látható az ÜZEMKÉSZ felirat a kezelőpanelen?

IGEN

Folytassa a 2. lépéssel.

NEM

A kijelző üres, és
nem működik a
nyomtató
ventilátora.

A kijelző üres, de
működik a
nyomtató
ventilátora.

A kijelző nem a
megfelelő nyelvet
használja.

A kijelző
értelmetlen vagy
ismeretlen
karaktereket mutat.

Az ÜZEMKÉSZ
üzenettől eltérő üzenet
olvasható a nyomtató
kezelőpaneljének
kijelzőjén.

126

4. fejezet Problémamegoldás

HUWW

background image

Kapcsolja ki a
nyomtatót, majd
kapcsolja be.

Ellenőrizze a
hálózati kábel
csatlakozását és
a hálózati
kapcsolót.

Csatlakoztassa a
nyomtatót másik
aljzatba.

Ellenőrizze, hogy
a nyomtató
áramellátása
folyamatos-e, és
megfelel-e a
nyomtató
műszaki
előírásainak.
(További
tudnivalók:

Elektromos
adatok

.)

Nyomjon meg
egy gombot a
kezelőpanelen,
hogy lássa,
válaszol-e a
nyomtató.

Kapcsolja ki a
nyomtatót, majd
kapcsolja be.

Kapcsolja ki a
nyomtatót, majd
kapcsolja be.
Amikor az
XXX MB felirat
megjelenik a
kijelzőn, nyomja
meg és tartsa
lenyomva a
(

K

IVÁLASZTÁS

)

gombot, amíg a
három jelzőfény
folyamatosan
nem világít. Ez
10 másodpercet
vehet igénybe.
Eztuán engedje
fel a
(

K

IVÁLASZTÁS

)

gombot. A (

L

E

NYÍL

) gomb

megnyomásával
jelenítse meg a
választható
nyelveket. Ha a
kiválasztott
nyelvet
alapbeállításként
kívánja menteni,
nyomja meg a
(

K

IVÁLASZTÁS

)

gombot.

Győződjön meg
arról, hogy a
kívánt nyelv van
kiválasztva a
kezelőpanelen.

Kapcsolja ki a
nyomtatót, majd
kapcsolja be.

Lépjen a következő
részhez:

A

kezelőpanel
üzeneteinek
értelmezése

.