HP LaserJet 4350 Printer series - Papírelakadás megszüntetése a kiegészítő borítékadagolóban

background image

Papírelakadás megszüntetése a kiegészítő borítékadagolóban

Ez a rész csak a kiegészítő borítékadagoló használatakor előforduló papírelakadásokra
vonatkozik.

HUWW

Elakadások megszüntetése

141

background image

A kiegészítő borítékadagolóban elakadt papír eltávolítása

1. Távolítsa el a kiegészítő borítékadagolóba betöltött összes borítékot. Engedje le a

borítéksúlyt, majd emelje fel a tálcahosszabbítót zárási pozícióig.

2. Nyomja le és tartsa lenyomva a kioldógombot a kiegészítő borítékadagoló bal oldalán.

Fogja meg a kiegészítő borítékadagoló két oldalát, és óvatosan emelje ki a nyomtatóból.

3. Lassan húzza ki az elakadt borítékot a kiegészítő borítékadagolóból és a nyomtatóból.

4. Helyezze a kiegészítő borítékadagolót a nyomtatóba egészen addig, amíg az a helyére

nem kattan. (A kiegészítő borítékadagoló jobb oldali felső részén található csatlakozó
beleillik a nyomtatóban lévő aljzatba.) Óvatosan húzza meg a kiegészítő
borítékadagolót, hogy biztos legyen abban, hogy az a helyén van.

5. Törölje az elakadást jelző üzenetet a (

K

IVÁLASZTÁS

) gomb megnyomásával.

6. Ha a papírelakadást jelző üzenet nem szűnik meg, akkor még mindig maradt beszorult

boríték a nyomtatóban. Keresse az elakadt papírt másik helyen. (További tudnivalók:

Elakadás helye

.)

7. Ismét töltse be a borítékokat, és az alsó borítékokat kissé nyomja előbbre, mint a

felsőket. (További tudnivalók:

Borítékok betöltése a kiegészítő borítékadagolóba

.)