HP LaserJet 4350 Printer series - A kiegészítő lerakóegységben vagy tűző/lerakó egységben elakadt papír eltávolítása

background image

A kiegészítő lerakóegységben vagy tűző/lerakó egységben
elakadt papír eltávolítása

A papír elakadhat a kiegészítő lerakóban vagy a tűző/lerakó egységben. A kapcsok csak a
kiegészítő tűző/lerakó egységben akadhatnak el.

HUWW

Elakadások megszüntetése

149

background image

A kiegészítő lerakóban vagy a tűző/lerakó egységben elakadt papír
eltávolítása

1. A nyomtató hátoldalán nyissa ki a lerakó vagy a tűző/lerakó ajtaját.

2. Óvatosan távolítsa el az elakadt papírt.

3. Zárja be a lerakó vagy a tűző/lerakó ajtaját.

4. Ha a papírelakadást jelző üzenet nem szűnik meg, akkor még mindig maradt beszorult

lap a nyomtatóban. Keresse az elakadt papírt másik helyen. Ellenőrizze a tartozék
elejét, és óvatosan távolítsa el az ott elakadt papírt. (További tudnivalók:

Elakadás helye

.)

Megjegyzés

A kimeneti tálcát a legalsó helyzetbe kell tolni, mielőtt a nyomtatás folytatódhatna.

150

4. fejezet Problémamegoldás

HUWW

background image

Elakadt kapcsok eltávolítása a kiegészítő tűző/lerakó egységből

Megjegyzés

Távolítsa el az elakadt kapcsokat, ha az ELAKADÁS A TŰZŐGÉPBEN üzenet megjelenik a
nyomtató kezelőpaneljének kijelzőjén.

1. A tűző/lerakó jobb oldalánál fordítsa a tűzőegységet a nyomtató eleje felé, amíg az

egység egy kattanással nyitott helyzetbe nem áll. Húzza ki a kék kapocstárat, és
távolítsa el.

2. Forgassa el a kapocstár végén lévő zöld fedelet felfelé, és távolítsa el az elakadt kapcsot.

3. Helyezze be a kapocstárat a tűzőegységbe, majd forgassa el a tűzőegységet a

nyomtató hátulja felé, amíg az a helyére nem kattan.

A tűzőnek az elakadás megszüntetését követően ismét fel kell töltődnie, ezért előfordulhat,
hogy az első néhány (legfeljebb öt) dokumentum nem lesz összetűzve. Ha elküldte a
nyomtatási feladatot, de a tűzőben elakadás történt vagy kifogytak a kapcsok, a nyomtatási
feladat végrehajtásra kerül, ha a lerakóba vezető út szabad.