HP LaserJet 4350 Printer series - A felső fedél és a festékkazetta környékén elakadt papír eltávolítása

background image

A felső fedél és a festékkazetta környékén elakadt papír
eltávolítása

A nyomtatás közben bekövetkező papírelakadást az alábbiak szerint szüntesse meg.

HUWW

Elakadások megszüntetése

139

background image

Papírelakadás megszüntetése a felső fedél és a festékkazetta környékén

1. Nyissa ki a felső fedőlapot, és vegye ki a festékkazettát.

VIGYÁZAT

A festékkazetta károsodásának megelőzése érdekében ügyeljen arra, hogy néhány percnél
hosszabb ideig ne érje fényhatás. A nyomtatóból kivett festékkazettát takarja le egy
papírlappal.

2. A zöld fogantyúval emelje fel a papíradagoló lemezt.

3. Óvatosan húzza ki az elakadt papírt a nyomtatóból. Ügyeljen arra, hogy ne szakítsa el a

papírt. Ha nehéz innen eltávolítani a papírt, akkor próbálja meg a tálca környékén
elvégezni a műveletet. (További tudnivalók:

Papírelakadás megszüntetése a tálcáknál

.)

Megjegyzés

Vigyázzon, hogy ne szórja szét a kiszóródott tonert. Törölje fel egy száraz, pihementes
törlőruhával a kiszóródott tonert, amely esetleg a nyomtatóba hullott. Ha a kiszóródott toner
beesik a nyomtatóba, átmenetileg hibákat okozhat a nyomtatás minőségében. A kiszóródott
toner pár oldal nyomtatása után eltűnik a nyomtatóból. Ha festék került a ruhájára, száraz
törlőruhával törölje le, és hideg vízben mossa ki a ruhát. (A meleg víz rögzíti a tonert a
szövetben.)

140

4. fejezet Problémamegoldás

HUWW

background image

4. Nyissa ki az 1. tálcát, és távolítsa el a bemeneti fedelet. Ha beszorult papírt lát, távolítsa

el.

5. Fordítsa el a papírvezetőt, és ellenőrizze, nincs-e elakadt papír alatta. Ha beszorult

papírt lát, távolítsa el.

6. Helyezze vissza a bemeneti fedelet, és zárja be az 1. tálcát.

7. Helyezze vissza a festékkazettát, és csukja be a felső fedőlapot.

8. Ha a papírelakadást jelző üzenet nem szűnik meg, akkor még mindig maradt beszorult

papír a nyomtatóban. Keresse az elakadt papírt másik helyen. (További tudnivalók:

Elakadás helye

.)

Ha nem HP-festékkazettát használ, akkor a NEM HP-KELLÉKVAN BEHELYEZVE üzenet
jelenhet meg a kezelőpanel kijelzőjén. A folytatáshoz nyomja meg a (

K

IVÁLASZTÁS

) gombot.