HP LaserJet 4350 Printer series - Általános nyomtatási problémák megoldása

background image

Általános nyomtatási problémák megoldása

A fejezetben felsorolt problémákhoz a Macintosh számítógépet használók kiegészítéseket
találhatnak a következő részben:

Szokásos problémák elhárítása Macintosh

számítógépeken

. A PS eszközillesztőt használóknak a következő rész áttekintése ajánlott:

Szokásos PostScript-problémák elhárítása

.

A nyomtató nem a megfelelő tálcából választja ki a hordozót.

Ok

Megoldás

Lehet, hogy nem a megfelelő tálca van
kiválasztva az alkalmazásban.

Számos szoftverprogram esetében az
adagolótálca a program Oldalbeállítás
menüjében adható meg.

Vegye ki az összes papírt a többi tálcából, hogy
a nyomtató a megfelelő tálcából válassza a papírt.

Macintosh számítógépek esetén a tálcák
prioritásának megváltoztatásához használja a
HP LaserJet Utility segédprogramot.

A beállított méret nem felel meg a tálcába
helyezett papír méretének.

A kezelőpanelen változtassa meg a beállított
méretet a tálcába helyezett papírnak megfelelően.

A nyomtató nem húzza be a papírt a tálcából.

Ok

Megoldás

A tálca üres.

Helyezzen papírt a tálcába.

A papírvezetők nincsenek megfelelően beállítva.

A papírvezetők beállításának ismertetését lásd:

A tálcák feltöltése

.

Az 500 lapos tálca esetén ellenőrizze, hogy a
papírok vezetőéle egyenletes-e. Az egyenetlen
él megakadályozhatja az emelőlap megfelelő
felemelkedését.

A papír meghajlik, amikor a nyomtató kiadja.

Ok

Megoldás

A papír meghajlik, amikor a nyomtató kiadja a
felső kimeneti tálcába.

Nyissa ki a hátsó kimeneti tálcát, hogy a papír
egyenesen haladhasson keresztül a nyomtatón.

Fordítsa meg a betöltött papírt.

A meghajlás csökkentéséhez állítsa
alacsonyabbra a beégetési hőmérsékletet.
(További tudnivalók:

A megfelelő beégetési mód

kiválasztása

.)

HUWW

Általános nyomtatási problémák megoldása

133

background image

Az első lap elakadt a festékkazetta környékén.

Ok

Megoldás

A túl magas páratartalom és hőmérséklet nem
tesz jót a hordozónak.

Állítsa be a nyomtatót a magas pártartalmú és
hőmérsékletű helynek megfelelően.

A nyomtató különösen lassan nyomtat.

Ok

Megoldás

Lehet, hogy a feladat túl összetett.

A nyomtató maximális sebessége nem
növelhető, még memóriabővítéssel sem.

Speciális méretű papírra történő nyomtatáskor
automatikusan csökkenhet a nyomtatás
sebessége.

Megjegyzés: Kisebb sebességgel kell számolni,
ha keskeny papírra nyomtat, ha az 1. tálcáról,
illetve a HIGH 2 beégető-üzemmód
használatával végzi a nyomtatást.

Csökkentse az oldal összetettségét, vagy
próbálja módosítani a nyomtatási minőség
beállításait. Ha ez a probléma gyakran felmerül,
bővítse a nyomtató memóriáját.

PDF vagy PostScript (PS) fájlba nyomtat, de a
PCL nyomtató-illesztőprogrammal.

A PCL nyomtató-illesztőprogram helyett
használja inkább a PS nyomtatóillesztő-
programot. (A nyomtató illesztőprogramját
általában a nyomtató szoftverében adhatja meg.)

A nyomtató illesztőprogramjában az
Optimalizálás erre: beállítás értéke:
kartonlapok, nehéz papír, durva papír vagy
bankpostapapír.

A nyomtató illesztőprogramjában állítsa be a
papírtípust normál papírra (lásd:

Nyomtatás a

papír típusa és mérete szerint (tálcák lezárása)

).

Megjegyzés: Amennyiben a beállítást átállítja
normál papírra, akkor a nyomtatási feladat
végrehajtása gyorsabb lesz. Ha azonban nehéz
hordozót használ, a lehető legjobb nyomtatási
eredmény eléréséhez az ilyen hordozónak
megfelelően állítsa be a nyomtató-
illesztőprogramot, bár ilyenkor lassabb lehet a
nyomtatás.

A készülék a papír mindkét oldalára nyomtat.

Ok

Megoldás

A nyomtató kétoldalas nyomtatásra van állítva.

A beállítás megváltoztatását lásd:

Nyomtatási

feladat beállításainak megváltoztatása

.

Ezenkívül hasznos tanácsokat találhat a
súgóban is.

134

4. fejezet Problémamegoldás

HUWW

background image

A nyomtatási feladat csak egyoldalas, de a nyomtató a papír hátoldalát is használja (félig
kiadja a papírt, majd visszahúzza).

Ok

Megoldás

A nyomtató kétoldalas nyomtatásra van állítva.
Ilyenkor a nyomtató még az egy oldalból álló
nyomtatási feladat esetén is sorra veszi a papír
hátoldalát.

A beállítás megváltoztatását lásd:

Nyomtatási

feladat beállításainak megváltoztatása

.

Ezenkívül hasznos tanácsokat találhat a
súgóban is.

Ne húzza ki a lapot a nyomtatóból, amíg az
mindkét oldallal el nem készült, mert elakadhat a
papír.

A készülék kinyomtatja az oldalakat, de azok teljesen üresek.

Ok

Megoldás

A zárószalag valószínűleg még a
festékkazettában van.

Vegye ki a festékkazettát, és húzza ki a
zárószalagot. Helyezze be újra a festékkazettát.

Lehet, hogy a fájlban üres oldalak vannak.

Ellenőrizze, hogy nincsenek-e üres oldalak a
fájlban.

A készülék kinyomtatja az oldalakat, de a szöveg nem látszik jól, nem olvasható vagy nem
teljes.

Ok

Megoldás

Meglazult vagy hibás a nyomtatókábel.

Húzza ki a nyomtatókábelt, majd csatlakoztassa
ismét. Próbáljon kinyomtatni egy olyan feladatot,
amelyről tudja, hogy megfelelő. Ha lehetséges,
csatlakoztassa a kábelt és a nyomtatót egy
másik számítógéphez, és próbáljon kinyomtatni
egy olyan feladatot, amelyről tudja, hogy
megfelelő. Ha nem jár sikerrel, cserélje ki a
kábelt.

A nyomtató hálózatra vagy megosztóeszközre
van csatlakoztatva, és a jelet nem tisztán veszi.

Válassza le a nyomtatót a hálózatról, és
csatlakoztassa közvetlenül egy számítógépre
párhuzamos vagy USB-kábellel. Nyomtasson ki
egy olyan feladatot, amelyről tudja, hogy
megfelelő.

A szoftverben nem a megfelelő illesztőprogram
van kiválasztva.

A szoftver nyomtatóválasztási menüjében
ellenőrizze, hogy a HP LaserJet 4250-es vagy
4350-es sorozatú nyomtató van-e kiválasztva.

Az alkalmazás hibásan működik.

Próbáljon kinyomtatni egy feladatot egy másik
programból.

A nyomtató nem válaszol, amikor a szoftverben a Nyomtatás parancsot választja.

Ok

Megoldás

A nyomtatóból kifogyott a papír.

Helyezzen be papírt.

HUWW

Általános nyomtatási problémák megoldása

135

background image

A nyomtató nem válaszol, amikor a szoftverben a Nyomtatás parancsot választja.

Ok

Megoldás

Lehet, hogy a nyomtató kézi adagolási
üzemmódban van.

A kézi adagolás helyett állítsa be a megfelelő
üzemmódot.

A számítógépet és a nyomtatót összekötő kábel
nem csatlakozik megfelelően.

Húzza ki a kábelt, majd csatlakoztassa újra.

Hibás a nyomtatókábel.

Ha lehetséges, csatlakoztassa a kábelt egy
másik számítógéphez, és próbáljon kinyomtatni
egy olyan feladatot, amelyről tudja, hogy
megfelelő. Másik kábelt is kipróbálhat.

A szoftverben nem a megfelelő nyomtató van
kiválasztva.

A szoftver nyomtatóválasztási menüjében
ellenőrizze, hogy a HP LaserJet 4250-es vagy
4350-es sorozatú nyomtató van-e kiválasztva.

Lehet, hogy a nyomtatóban elakadt a papír.

Szüntesse meg a papírelakadást, különös
gondot fordítva a kétoldalas egységre (ha a
nyomtatóhoz tartozik kétoldalas egység).
További tudnivalók:

Elakadások megszüntetése

.

A nyomtató szoftverében nincs beállítva a
nyomtatóport.

A szoftver nyomtatóválasztási menüjében
ellenőrizze, hogy a megfelelő port van-e
beállítva. Ha a számítógépnek több portja van,
ellenőrizze, hogy a nyomtató a megfelelő
porthoz csatlakozik-e.

A nyomtató a hálózatban van, és nem fogad
jeleket.

Válassza le a nyomtatót a hálózatról, és
csatlakoztassa közvetlenül egy számítógépre
párhuzamos vagy USB-kábellel. Telepítse újra a
nyomtatószoftvert. Nyomtasson ki egy olyan
feladatot, amelyről tudja, hogy megfelelő.

A nyomtatási sorból törölje a leállított feladatokat.

A nyomtató nem kap áramot.

Ha egyetlen jelzőfény sem világít, ellenőrizze a
tápkábel csatlakozását és a tápkapcsolót.
Ellenőrizze az áramforrást.

A nyomtató nem megfelelően működik.

Ellenőrizze, hogy a kezelőpanel kijelzőjén nincs-
e üzenet vagy világító jelzőfény, amely hibára
utal. Jegyezze fel az üzenetet, és olvassa el a
következő részt:

A kezelőpanel üzeneteinek

értelmezése

.

136

4. fejezet Problémamegoldás

HUWW