HP LaserJet 4350 Printer series - Nyomtatás különlegesen kezelt papírra

background image

Nyomtatás különlegesen kezelt papírra

Néhány papírt különleges kezeléssel is ellátnak, ilyen például a bordázott, a ragasztott és a
ráncolt papír. Ezek a papírok a toner tapadása és a nyomtatási minőség terén eltérően
viselkedhetnek. A különleges kezelést kapott papírokra történő nyomtatásnál kövesse az
alábbi útmutatásokat.

A nyomtató kezelőpaneljén nyissa meg az ESZKÖZKONFIGURÁLÁS menüt. A
NYOMTATÁS MINŐSÉGE almenüben válassza a BEÉGETŐ ÜZEMMÓDJAI beállítást,
majd adja meg a használni kívánt papírtípust (például BANKPOSTA). Állítsa a
beégetési módot MAGAS 1 vagy MAGAS 2 értékre. A MAGAS 2 érték jobb
tonertapadást és optimális nyomtatási minőséget biztosít az erősen textúrázott
papírokon. Nyissa meg a PAPÍRKEZELÉS menüt, és válassza ki a TÁLCATÍPUS
beállításban a használandó papírtípust (például BANKPOSTA) a megfelelő beégetési
üzemmód bekapcsolásához.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a nyomtató lassabban nyomtat alacsonyabb sebességnél, ha a
MAGAS 1 vagy a MAGAS 2 beállítás van megadva. Csak akkor használja a MAGAS 1 és a
MAGAS 2 funkciót, ha tonertapadási problémát észlel. A MAGAS 1 és a MAGAS 2 beállítás
növelheti a papírelhajlással és -elakadással kapcsolatos problémák lehetőségét.

Néhány gyártó a toner megfelelő tapadása és a nyomtatási minőség növelése
érdekében bevonattal látja el az ilyen papírok egyik oldalát. Ennek kihasználása
érdekében győződjön meg arról, hogy a papírt megfelelő módon helyezte a tálcába. Az
az oldal a papír első, nyomtatható oldala, ahol a vízjel megfelelően látszik.

Az 1. tálca esetén a papírt a nyomtatandó oldalával felfelé, és a felső, rövidebbik élével a
nyomtató felé helyezze a tálcára.

HUWW

Nyomtatás különleges hordozóra

69

background image

A 2. tálcánál, a kiegészítő 500 lapos és a kiegészítő 1500 lapos tálcánál a papírt elülső
oldalával lefelé és a felső, keskeny szélével saját maga felé helyezze el.