HP LaserJet 4350 Printer series - Kézi átfordítású kétoldalas nyomtatás

background image

Kézi átfordítású kétoldalas nyomtatás

Ha a nyomtatóra nincs duplex egység szerelve, az utasításokat követve kézi átfordítással
nyomtathat a papír mindkét oldalára. A műveletek megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a
nyomtató illesztőprogramjában a kézi átfordítású kétoldalas nyomtatás engedélyezve van-e.
Az eljárás a használt operációs rendszertől függően változhat.További tudnivalók:

A

nyomtatóillesztő-programok használata

. Az utasításokat a „Konfigurációs beállítások

módosítása” oszlopban olvashatja.

Megjegyzés

Az alábbi ismertetés a Windows rendszerre vonatkozik. Ha Mac OS 9 rendszerben kíván
kézi átfordítású kétoldalas nyomtatást megadni, egyedi illesztőprogram-telepítést kell
végrehajtania, és úgy kell kijelölnie a kézi átfordítású kétoldalas nyomtatáshoz használandó
beépülő modult. A Mac OS X rendszerben nem lehet kézi átfordításos kétoldalas nyomtatást
végrehajtani.

1. Helyezzen a nyomtatási feladathoz elegendő papírt a tálcák egyikébe. Speciális, például

fejléces papírt a következőképpen tölthet be:

Az 1. tálcába nyomtatandó oldalával lefelé, a lap aljával előre töltse be a fejléces
papírt.

A többi tálcába a nyomtatandó oldalával felfelé és a lap felső szélével a tálca hátsó
része felé helyezheti be a fejléces lapokat.

2. Nyissa meg a nyomtató illesztőprogramját (lásd:

Nyomtatási feladat beállításainak

megváltoztatása

).

3. A Kivitelezés lapon jelölje be a Nyomtatás mindkét oldalra (kézi) beállítást.

4. Kattintson az OK gombra.

5. Küldje el a nyomtatási feladatot a nyomtatóra.

76

2. fejezet Nyomtatási feladatok

HUWW

background image

6. Menjen a nyomtatóhoz. Az első oldalak kinyomtatása után távolítsa el az 1. tálcában

maradt üres papírlapokat. A már félig kinyomtatott papírokat üres oldalukkal felfelé, felső
élükkel előre helyezze el. A második oldalakat csak az 1. tálca használatával
nyomtathatja ki.

7. Ha a kezelőpanelen megjelenő üzenet kéri, nyomja meg a (

K

IVÁLASZTÁS

) gombot.

Megjegyzés

Ha a kézi kétoldalas nyomtatás esetén a lapok teljes száma meghaladja az 1. tálca
kapacitását, akkor a feladat befejezéséig minden újabb papír behelyezésekor ismételje meg
a 6–7. lépést.

HUWW

Nyomtatás a lap mindkét oldalára (kiegészítő duplex egység)

77