HP LaserJet 4350 Printer series - Útmutató kétoldalas nyomtatáshoz

background image

Útmutató kétoldalas nyomtatáshoz

VIGYÁZAT

Ne nyomtasson címkék, átlátszó fóliák, borítékok, pergamen, egyedi méretű vagy 105 g/m

2

súlyúnál nehezebb papírok mindkét oldalára, mert papírelakadás történhet, vagy károsodhat
a nyomtató.

HUWW

Nyomtatás a lap mindkét oldalára (kiegészítő duplex egység)

73

background image

Vegye figyelembe a következő útmutatásokat:

A duplex egység használata előtt ellenőrizze, hogy a nyomtató-illesztőprogram úgy van
beállítva, hogy felismerje azt. Az eljárás a használt operációs rendszertől függően
változhat.További tudnivalók:

A nyomtatóillesztő-programok használata

. Tanulmányozza

a „Konfigurációs beállítások módosítása” oszlopban található utasításokat.

A papír mindkét oldalára történő nyomtatáshoz végezze el a programban vagy a
nyomtató-illesztőprogramban a szükséges beállítást. (Lásd az illesztőprogram súgóját.)

Ha nem a nyomtatóval együtt szállított illesztőprogramot használja, lehet, hogy
módosítania kell a duplex egységre vonatkozó beállításokat a nyomtató kezelőpaneljén.
Az ESZKÖZKONFIGURÁLÁS menü NYOMTATÁS almenüjében állítsa be a
DUPLEX=BE értéket. A NYOMTATÁS almenüben válassza ki a DUPLEX KÖTÉS
beállításban a HOSSZÚ ÉL vagy a RÖVID ÉL értéket.(További tudnivalók:

Elrendezési

lehetőségek kétoldalas nyomtatásnál

.)

A kiegészítő duplex egység használatához a hátsó kimeneti tálcát le kell zárni. Ha a
hátsó kimeneti tálca nyitva van, a rendszer letiltja a duplex egység használatát.