HP LaserJet 4350 Printer series - Kiegészítő 1500 lapos tálca feltöltése

background image

Kiegészítő 1500 lapos tálca feltöltése

A kiegészítő 1500 lapos tálca Letter, A4 és Legal papírméretre állítható be. Ha a
papírvezetők megfelelően be vannak állítva, a nyomtató automatikusan felismeri, hogy
melyik méret van betöltve.

Ha be van szerelve kiegészítő tűző/lerakó egység, a nyomtató minden papírméretnél
automatikusan 180 fokkal elfordítja a nyomtatandó képet, még ha a munkát nem is kell
összetűzni. Az olyan papírtípusoknál, amelyeknél fontos a megfelelő tájolás (pl. fejléces,
előnyomtatott, perforált vagy vízjellel ellátott papír), ügyeljen a papír megfelelő irányban
történő behelyezésére. (További tudnivalók:

A papír tájolása felszerelt tűző esetén

.)

VIGYÁZAT

A papírelakadások elkerülése érdekében ne töltse meg a tálcákat, miközben a nyomtató
nyomtat.

54

2. fejezet Nyomtatási feladatok

HUWW

background image

A kiegészítő 1500 lapos tálca feltöltése

1. Nyissa ki az 1500 lapos tálca ajtaját.

2. A tálcában lévő papírt távolítsa el, mert különben a papírvezetőket nem lehet beállítani.

3. Csípje össze a tálca elején található papírvezetőket, és csúsztassa azokat a megfelelő

papírmérethez.

4. Helyezze be a papírt az elülső oldalával lefelé, és a felső szélével a tálca eleje felé.

VIGYÁZAT

Ne pörgesse át a papírt. Az átpörgetés rossz papíradagolást okozhat.

HUWW

A tálcák feltöltése

55

background image

5. Győződjön meg arról, hogy a köteg felső széle nem éri el a papírvezetőkön látható

maximális magasság jelzését, és az elülső széle a nyilakhoz van igazítva.

6. Zárja be a tálca ajtaját.

56

2. fejezet Nyomtatási feladatok

HUWW