HP LaserJet 4350 Printer series - Borítékok

background image

Borítékok

A boríték szerkezete nagyon lényeges. A borítékok hajtási vonalai nagyon eltérőek lehetnek,
nemcsak különböző gyártók esetében, hanem egy gyártó egyazon csomagban lévő
borítékjai között is. A borítékra történő nyomtatás sikere a boríték minőségétől függ. Boríték
választáskor vegye figyelembe az alábbiakat:

Súly: A boríték papírjának súlya nem lehet nagyobb 105 g/m

2

-nél. Nagyobb súlyú

boríték elakadást okozhat.

Felépítés: Nyomtatás előtt a borítékok vízszintesen, legfeljebb 6 mm-es görbülettel
feküdjenek, és nem tartalmazhatnak levegőt.

Állapot: A borítékok nem lehetnek gyűröttek, összehajtottak vagy más módon sérültek.

Hőmérséklet: Olyan borítékokat használjon, amelyek elviselik a nyomtatóban keletkező
hőt és nyomást.

Méret: Csak a következő mérethatárok közötti borítékokat használja:

Minimum: 76 x 127 mm

Maximum: 216 x 356 mm

Megjegyzés

Borítékot csak az 1. tálcába vagy a kiegészítő borítékadagolóba töltsön. Előfordulhat, hogy
elakadást tapasztal olyan hordozó használatakor, amelynek hossza 178 mm-nél kisebb. Ezt
olyan papír is okozhatja, amelyet nem megfelelő környezeti feltételek között tároltak. Az
optimális teljesítmény elérése érdekében gondoskodjon arról, hogy a papír tárolása és
kezelése megfelelően történjen (lásd:

A nyomtatás és a papírtárolás környezeti feltételei

).

Válassza ki a borítékokat a nyomtatóillesztő-programban (lásd:

A nyomtató-illesztőprogram

használata

).

HUWW

Papírspecifikáció

247

background image

Kétoldalt ragasztott borítékok

A kétoldalt ragasztott borítékok két végén függőleges ragasztások vannak, nem átlósak.
Ennél a borítékfajtánál nagyobb a gyűrődés valószínűsége. Ellenőrizze, hogy a ragasztási
csík tart-e egészen a boríték sarkáig, ahogy az ábrán látható.

1

2

1

Megfelelő kialakítás

2

Nem megfelelő kialakítás

Ragasztócsíkokkal vagy -fülekkel ellátott borítékok

A lehúzható öntapadós ragasztócsíkkal vagy több visszahajtható ragasztási felülettel ellátott
borítékoknak olyan ragasztóanyagot kell tartalmazniuk, amely elviseli a nyomtatóban
keletkező nyomást és hőmérsékletet. Az extra fülek és szalagok gyűrődést és szakadást,
illetve elakadást okozhatnak, és károsíthatják is a beégetőművet.

Borítékmargók

A következő táblázat a Commercial #10 vagy DL borítékok szokásos címmargóit tartalmazza.

A címzés típusa

Felső margó

Bal margó

Feladó

15 mm

15 mm

Címzett

51 mm

89 mm

Megjegyzés

A legjobb nyomtatási minőség érdekében a margókat a boríték szélétől legalább 15 mm-re
állítsa be. Ne nyomtasson arra a területre, ahol a boríték ragasztott élei találkoznak.

Borítékok tárolása

A megfelelő tárolás hozzájárul ahhoz, hogy jó minőségű legyen a nyomtatás. A borítékokat
fektetve kell tárolni. Ha levegő reked meg a borítékban légbuborékot képezve, akkor a
boríték nyomtatás közben meggyűrődhet.

További tudnivalók:

Borítékok nyomtatása

.

248

C Műszaki adatok

HUWW