HP LaserJet 4350 Printer series - PS vagy PCL betűkészletek listája

background image

PS vagy PCL betűkészletek listája

Használja a betűkészletlistát, ha meg szeretné tudni, hogy jelenleg mely betűkészletek
vannak a nyomtatóba telepítve. A betűkészletlisták azt is megmutatják, hogy mely
betűkészletek vannak az opcionális merevlemezen vagy a flash DIMM-memóriában.

PCL vagy PS betűkészletlista nyomtatása

1. A menük megnyitásához nyomja meg a (

K

IVÁLASZTÁS

) gombot.

2. Használja a (

F

EL

NYÍL

) vagy a (

L

E

NYÍL

) gombot az INFORMÁCIÓ sorhoz való

eljutáshoz, majd nyomja meg a (

K

IVÁLASZTÁS

) gombot.

3. Használja a (

F

EL

NYÍL

) vagy a (

L

E

NYÍL

) gombot a PS BETŰKÉSZLETLISTA

NYOMTATÁSA vagy a PCL BETŰKÉSZLETLISTA NYOMTATÁSA sorhoz való
eljutáshoz, majd nyomja meg a (

K

IVÁLASZTÁS

) gombot.

112

3. fejezet A nyomtató kezelése és karbantartása

HUWW

background image

A PS betűkészletlista felsorolja a telepített PS betűkészleteket, és ezekből a
betűkészletekből mintát is mutat. A PCL betűkészletlista a következő információkat
tartalmazza:

A Font (betűkészlet) a betűkészletneveket és -mintákat adja meg.

A Pitch/Point (nyomtatási sűrűség/pontméret) a betűkészlet nyomtatási sűrűségét és a
pontméretét adja meg.

Az Escape Sequence (váltó jelsorozatok) (egy PCL programozói parancs) a kívánt
betűkészlet kiválasztására használható. (Lásd a betűkészlet lista alján található
jelmagyarázatot.)

Megjegyzés

A betűkészleteknek a MS-DOS

®

alkalmazásokban nyomtatóparancsokkal történő

kiválasztásához lásd:

PCL 6 és PCL 5 betűkészlet kiválasztása

.

Font # egy olyan szám, amit a betűkészletek kiválasztására lehet használni a nyomtató
kezelőpaneljén (nem a szoftveralkalmazásban). A szám azt a CompactFlash-
bővítőhelyet jelzi, ahol a betűkészlet tárolva van.

LETÖLTÖTT: Letöltött betűkészletek, amelyek addig maradnak a nyomtatóban,
amíg más betűkészleteket nem töltenek a helyükre, vagy amíg a nyomtatót ki nem
kapcsolják.

BELSŐ: Olyan betűkészletek, amelyek állandóan a nyomtatóban maradnak.

A Font ID (betűkészlet-azonosító) az a szám, amelyet a letölthető betűkészletekhez
rendel, amikor a szoftveren keresztül letölti azokat.

HUWW

A nyomtató konfigurációjának ellenőrzése

113