HP LaserJet 4350 Printer series - A kezelőpanel jelzőfényei

background image

A kezelőpanel jelzőfényei

Jelzőfény

Állapot

Jelzés

Üzemkész

Világít

A nyomtató üzemkész állapotban van,
felkészült a nyomtatandó adatok
fogadására.

Nem világít

A nyomtató nem képes adatok
fogadására, mert offline (szünet)
üzemmódban van vagy hiba történt.

Villog

A nyomtató offline üzemmódba vált. A
nyomtató megszakítja az aktuális
nyomtatási feladat feldolgozását, és az
összes aktív lapot kiadja, amely a
papírúton van.

14

1. fejezet A nyomtató áttekintése

HUWW

background image

Jelzőfény

Állapot

Jelzés

Adatok

Világít

A nyomtatóhoz már beérkezett a
nyomtatandó adatok egy része, de
megvárja, amíg az összes adat
megérkezik.

Nem világít

A nyomtatón nincsenek kinyomtatandó
adatok.

Villog

A nyomtató a feladat feldolgozását
vagy az adatok nyomtatását végzi.

Figyelem!

Világít

A nyomtató hibát észlelt. Jegyezze fel
a kezelőpanel kijelzőjén megjelenő
üzenetet, majd kapcsolja ki, majd be a
nyomtatót. A problémák megoldásával
kapcsolatban lásd:

A kezelőpanel

üzeneteinek értelmezése

.

Nem világít

A nyomtató problémamentesen üzemel.

Villog

Beavatkozásra van szükség. Olvassa
el a kezelőpanelen megjelenő üzenetet.