HP LaserJet 4350 Printer series - Feladat visszanyerése menü

background image

Feladat visszanyerése menü

Ebben a menüben található a nyomtatón tárolt feladatok listája, és innen érhető el az összes
feladattárolási funkció. A feladatokat kinyomtathatja vagy törölheti a nyomtató
kezelőpaneljének segítségével. A menü használatával kapcsolatban lásd:

A feladattárolási

funkciók használata

.

Megjegyzés

Ha a nyomtatót kikapcsolja, az összes tárolt feladatot törli, hacsak nem telepített külön
merevlemezt.

Az alábbi szakasz a különféle beállításokat és a megadható értékeket tartalmazza. Az
Értékek oszlopban csillaggal (*) vannak jelölve az alapértelmezés szerinti beállítási értékek.

Tétel

Értékek

Magyarázat

TÁROLT FELADATOK

LISTÁJÁNAK NYOMTATÁSA

Nincs kiválasztható érték.

Kinyomtat egy oldalt, amelyen a
készüléken tárolt összes feladat
szerepel.

216

B A kezelőpanel menüi

HUWW

background image

Tétel

Értékek

Magyarázat

[FELHASZNÁLÓNÉV]

[FELADATNÉV]

ÖSSZES MAGÁNJELLEGŰ FELADAT

NINCSENEK TÁROLT FELADATOK

A feladatot küldő személy neve.

[FELADATNÉV]: A nyomtatón tárolt
feladat neve. Válassza ki az egyik
vagy az összes magánjellegű feladatot
(azokat, amelyekhez egy PIN-kódot
adott meg az illesztőprogramban).

Nyomtatás: Kinyomtatja a
kiválasztott feladatot. A
NYOMTATÁSHOZ PIN-KÓD
SZÜKSÉGES:
Figyelmeztetés,
mely olyan feladatoknál
jelentkezik, amelyekhez a
nyomtató illesztőprogramjában
személyi azonosítószámot (PIN)
rendeltek. A feladat
kinyomtatásához adja meg a PIN-
kódot. PÉLDÁNYSZÁM:
Megadhatja a nyomtatandó
másolatok számát (1-től 32000-ig).

Törlés: Törli a kijelölt feladatot a
nyomtatóról. A TÖRLÉSHEZ
ADJA MEG A PIN-KÓDOT
:
Figyelmeztetés, amely olyan
feladatoknál jelenik meg,
amelyhez PIN-kódot adtak meg
az illesztőprogramban. A feladat
törléséhez adja meg a PIN-kódot.

ÖSSZES MAGÁNJELLEGŰ
FELADAT
: Akkor jelenik meg, ha a
nyomtatón két vagy több magánjellegű
feladatot tárolt. Ezt a pontot
kiválasztva a nyomtató a helyes PIN-
kód megadása után kinyomtatja a
felhasználó összes tárolt magánjellegű
nyomtatási feladatát.

NINCSENEK TÁROLT FELADATOK:
Jelzi, hogy nincsenek nyomtatható
vagy törölhető tárolt feladatok.

HUWW

Feladat visszanyerése menü

217