HP LaserJet 4350 Printer series - I/O almenü

background image

I/O almenü

Az I/O (bemenet/kimenet) menü beállításai befolyásolják a nyomtató és számítógép közötti
kommunikációt. Az I/O almenü tartalma attól függ, hogy milyen EIO-kártya van telepítve.

Az alábbi szakasz a különféle beállításokat és a megadható értékeket tartalmazza. Az
Értékek oszlopban csillaggal (*) vannak jelölve az alapértelmezés szerinti beállítási értékek.

Tétel

Értékek

Magyarázat

I/O IDŐTÚLLÉPÉS

5–300 (*15) MÁSODPERC

Az I/O időtúllépést másodpercekben adhatja meg.

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a legjobb teljesítménynek
megfelelően állítsa be az időtúllépést. Ha a nyomtatási
feladatban más portokról érkezett adatok is megjelennek,
adjon meg hosszabb időtúllépést.

234

B A kezelőpanel menüi

HUWW

background image

Tétel

Értékek

Magyarázat

PÁRHUZAMOS

BEMENET

NAGY SEBESSÉGŰ

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Konfigurálja a párhuzamos szolgáltatásokat.

NAGY SEBESSÉGŰ: Az IGEN kiválasztásával a nyomtató
számára elérhetővé válik a gyorsabb párhuzamos
kommunikáció, mellyel újabb számítógépekhez
csatlakoztatható.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK: Ki- vagy bekapcsolja a kétirányú
párhuzamos kommunikációt. Az alapértelmezés szerinti
beállítás a kétirányú párhuzamos port (IEEE-1284).

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a nyomtató
állapotvisszajelző üzeneteket küldjön a számítógépnek. (A
továbbfejlesztett párhuzamos funkciók bekapcsolása esetén
lelassulhat az egyik nyelvről a másikra történő váltás.)

BEÁGYAZOTT JETDIRECT
MENÜ

TCP/IP

IPX/SPX

APPLETALK

DLC/LLC

BIZTONSÁGOS WEB

DIAGNOSZTIKA

TCP/IP: Adja meg, hogy a TCP/IP protokollverem be vagy ki
legyen-e kapcsolva. Számos TCP/IP-paraméter állítható be.

Válassza a TCP/IP MÓDSZER KONFIGURÁLÁSA
beállítást az EIO-kártya konfigurálásához. A MANUÁLIS
opció esetén a következők állíthatók be: IP-CÍM,
ALHÁLÓZATI MASZK, HELYI ÁTJÁRÓ és
ALAPÉRTELMEZETT ÁTJÁRÓ.

IPX/SPX: Kiválaszthatja, hogy az IPX/SPX protokollverem
(például Novell NetWare hálózatban) be vagy ki legyen-e
kapcsolva.

APPLETALK: Bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja az
AppleTalk hálózatot.

DLC/LLC: Adja meg, hogy a DLC/LLC protokollverem be
legyen-e kapcsolva vagy ki legyen kapcsolva.

BIZTONSÁGOS WEB: Adja meg, hogy a beágyazott
webszerver csak biztonságos HTTP (HTTPS) vagy HTTP és
HTTPS kapcsolatokon keresztül is kommunikálhat-e.

DIAGNOSZTIKA: Különféle teszteket bocsát rendelkezésre
a hálózati hardverek vagy a TCP/IP-hálózati kapcsolat
problémáinak diagnosztizálásához.