HP LaserJet 4350 Printer series - Alaphelyzetbe állítások almenü

background image

Alaphelyzetbe állítások almenü

Az Alaphelyzetbe állítások almenü pontjai a nyomtató alapértelmezett értékeinek
beállítására, és a beállítások, például a Készenléti üzemmód beállításainak
megváltoztatására vonatkoznak.

Az alábbi szakasz a különféle beállításokat és a megadható értékeket tartalmazza. Az
Értékek oszlopban csillaggal (*) vannak jelölve az alapértelmezés szerinti beállítási értékek.

Tétel

Értékek

Magyarázat

HUWW

Eszköz konfigurálása menü

235

background image

GYÁRI

BEÁLLÍTÁSOK

VISSZAÁLLÍTÁSA

Nincs kiválasztható érték.

Ez a tétel egy egyszerű alaphelyzetbe állítást hajt végre, és
visszaállítja a legtöbb gyári (alapértelmezett) beállítást. A
művelet az aktív I/O bemeneti puffertárát is törli.

VIGYÁZAT

A nyomtatás közben végzett visszaállítás törli a nyomtatási
feladatot.

KARBANTARTÁS

ÜZENET

TÖRLÉSE

Nincs kiválasztható érték.

A VÉGEZZEN KARBANTARTÁST A NYOMTATÓN üzenet
után jelenik meg. A VÉGEZZEN KARBANTARTÁST A
NYOMTATÓN
üzenet időlegesen körülbelül további 10 000
oldal kinyomtatásáig törölhető, azután újra megjelenik. A
VÉGEZZEN KARBANTARTÁST A NYOMTATÓN üzenet
első megjelenésekor az optimális nyomtatási minőség és
lapadagolási teljesítmény fenntartása érdekében be kell
szerelni egy új karbantartókészletet.

További tudnivalók:

Megelőző karbantartás végrehajtása

. A

nyomtató-karbantartókészlet megrendelésére vonatkozó
tájékoztatást lásd:

Cikkszámok

.

KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD

*BE

KI

Be- vagy kikapcsolja a készenléti üzemmódot A Készenléti
üzemmód előnyei:

A lehető legkisebbre csökkenti annak az energiának a
mennyiségét, amit a nyomtató használaton kívül
fogyaszt.

Csökkenti a nyomtató elektronikus alkatrészeinek
elhasználódását (kikapcsolja a kijelző háttérvilágítását,
de attól az még leolvasható marad)

A nyomtató automatikusan kilép a Készenléti üzemmódból,
ha nyomtatási feladatot kap, megnyomja egyik gombját a
kezelőpanelen, kinyitja egy tálcáját, vagy felnyitja a felső
borítófedelét.

Beállíthatja, hogy a nyomtató mennyi ideig várjon a
Készenléti üzemmódba lépése előtt. Lásd: KÉSZENLÉTI
ÁLLAPOT KÉSLELTETÉSE
,

Rendszerbeállítások almenü

.

236

B A kezelőpanel menüi

HUWW