HP LaserJet 4350 Printer series leírás

background image

Használat

hp LaserJet 4250/4350

sorozatú nyomtató

background image
background image

HP LaserJet 4250-es vagy 4350-es sorozatú
nyomtató

Felhasználói kézikönyv

background image

Szerzői jogok és licenc

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

A dokumentum előzetes írásbeli engedély
nélküli sokszorosítása, módosítása vagy
fordítása tilos, kivéve a szerzői jogról szóló
törvények által megengedett eseteket.

A jelen dokumentumban közölt információk
előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A HP termékekre és szolgáltatásokra
kizárólag a hozzájuk mellékelt jótállási
nyilatkozatban részletezett kifejezett
garancia vonatkozik. Jelen dokumentum
semmilyen része sem értelmezhető további
garanciavállalásként. A HP nem vonható
felelősségre a jelen dokumentumban
esetlegesen előforduló technikai vagy
szerkesztési hibákért, illetve kihagyásokért.

Cikkszám: Q5400-90945

1. kiadás, 2004. november

Védjegyek

Az Adobe

®

és a PostScript

®

az Adobe

Systems Incorporated védjegye.

A Linux Linus Torvalds Amerikai Egyesült
Államokban bejegyzett védjegye.

A Microsoft

®

, a Windows

®

és a Windows

NT

®

a Microsoft Corporation Amerikai

Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

A UNIX

®

az Open Group bejegyzett

védjegye.

Az ENERGY STAR

®

és az ENERGY STAR

embléma

®

az Amerikai Egyesült Államok

Környezetvédelmi Hivatalának bejegyzett
elnevezése.

background image

HP ügyfélszolgálat

Online szolgáltatások

Napi 24 órás hozzáférés az információkhoz modemes vagy más internetes
csatlakozással

Világháló: frissített HP nyomtatóprogramok, termék- és terméktámogatási tudnivalók és
nyomtatóillesztő-programok találhatók több nyelven a következő URL-címen:

http://www.hp.com/support/lj4250

vagy

http://www.hp.com/support/lj4350

. (A webhely angol

nyelvű.)

Online hibakereső eszközök

A HP ISPE (Instant Support Professional Edition, azonnali terméktámogatás
szakembereknek) az interneten elérhető, az asztali számítógépekhez és a nyomtatókhoz
használható hibakereső eszközöket tartalmazó eszközkészlet. Az ISPE segítségével
gyorsan azonosíthatja, feltárhatja és megoldhatja a nyomtatással kapcsolatos problémákat.
Az ISPE eszközei a következő webhelyen érhetők el:

http://instantsupport.hp.com

.

Telefonos ügyfélszolgálat

A Hewlett-Packard Company a jótállási idő alatt ingyenes telefonos terméktámogatást nyújt.
Készséges csapat várja a hívásokat, hogy segítséget nyújthasson. A saját országában/
térségében hívandó telefonszámot megtalálja a termék dobozában található információs
lapon, illetve a

http://www.hp.com/support/callcenters

címen. Ha a HP-t hívja, készüljön fel

arra, hogy meg kell adnia a termék nevét, sorozatszámát és vásárlásának időpontját,
valamint ismertetnie kell a problémát.

Támogatást az interneten is talál, a

http://www.hp.com

címen. Kattintson a support &

drivers (támogatás és illesztőprogramok) elemre.

Segédprogramok, illesztőprogramok és elektronikus formában elérhető információk

Folytassa a következő címen:

http://www.hp.com/go/lj4250_software

vagy

http://www.hp.com/

go/lj4350_software

. (A webhely angol nyelvű, de a nyomtatóillesztő-programok több nyelven

is letölthetők.)

Ha telefonon szeretne valamit megkérdezni, a telefonszámokat a nyomtató dobozában
található információs lapon keresheti meg.

Tartozékok és kellékek rendelése közvetlenül a HP-től

Kellékeket a következő webhelyeken rendelhet:

Amerikai Egyesült Államok:

http://www.hp.com/sbso/product/supplies

Kanada:

http://www.hp.ca/catalog/supplies

Európa:

http://www.hp.com/go/supplies

Ázsia és a csendes-óceáni országok/térségek:

http://www.hp.com/paper/

Tartozékokat ezen a webhelyen rendelhet:

http://www.hp.com/support/lj4250

vagy

http://www.hp.com/support/lj4350

. További tudnivalók:

Alkatrészek, tartozékok és kellékek

rendelése

.

Ha telefonon szeretne tartozékokat vagy kellékeket rendelni, a következő telefonszámokat
hívja:

Amerikai óceánivállalatok: 800-282-6672

Amerikai Egyesült Államok, kis- és középvállalatok: 800-888-9909

Amerikai Egyesült Államok, otthoni felhasználók és otthoni irodák: 800-752-0900

HUWW

iii

background image

Kanada: 800-387-3154

A többi országban/térségben használható telefonszámokat a nyomtató dobozában található
információs lapon keresheti meg.

HP szervizinformációk

Ha szeretné megtudni, hogy hol találhatók a HP által jóváhagyott viszonteladók, hívja a
következő telefonszámokat: 800-243-9816 (Amerikai Egyesült Államok), illetve
800-387-3867 (Kanada), Vagy látogasson el a következő webhelyre:

http://www.hp.com/go/

cposupportguide

.

Ha a HP-termék szervizelést igényel, hívja az országában/térségében lévő ügyfélszolgálat
telefonszámát, mely a nyomtató dobozában található információs lapon szerepel.

HP javítási szerződések

Hívja a következő telefonszámokat: 800-HPINVENT [800-474-6836 (Egyesült Államok)]
vagy 800-268-1221 (Kanada).

Lejárt jótállású termékek javítása: 800-633-3600.

Bővített szolgáltatás: Hívja a következő telefonszámokat: 800-HPINVENT [800-474-6836
(Egyesült Államok)] vagy 800-268-1221 (Kanada). Vagy keresse fel a HP Care Pack
Services webhelyet a következő címen:

http://www.hpexpress-services.com

.

HP Eszköztár

A HP Eszköztár segítségével ellenőrizhető a nyomtató állapota és beállításai, és
megtekinthetők a hibakeresési tudnivalók, valamint az online dokumentáció. A HP Eszköztár
közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatott és hálózatra kötött nyomtatóhoz is használható.
A HP Eszköztár használatához teljes szoftvertelepítés szükséges. További tudnivalók:

A

HP Eszköztár használata

.

HP támogatás és információk Macintosh számítógépekhez

A

http://www.hp.com/go/macosx

webhelyen tájékoztatást talál a Macintosh OS X

rendszerhez, valamint a HP előfizetési szolgáltatását az illesztőprogramok frissítéséhez.

A

http://www.hp.com/go/mac-connect

webhelyen a Macintosh-felhasználók találhatnak

különböző termékeket.

iv

HUWW

background image

Tartalomjegyzék

1. A nyomtató áttekintése

Gyors hozzáférés a nyomtató adataihoz ..................................................................................2

A felhasználói kézikönyv hivatkozásai ...............................................................................2
További információforrások ................................................................................................2

Nyomtatókonfigurációk ..............................................................................................................3

A HP LaserJet 4250-es vagy 4350-es sorozatú nyomtató szolgáltatásai ..........................3

A nyomtatók szolgáltatásai .......................................................................................................5
A nyomtató főbb részei .............................................................................................................9

Tartozékok és kellékek .......................................................................................................9
Illesztőportok .....................................................................................................................11
Tartozékok jelzőfényei ......................................................................................................11
A nyomtató szállítása .......................................................................................................12

Kezelőpanel .............................................................................................................................13

A kezelőpanel elrendezése ..............................................................................................13
A kezelőpanel gombjai .....................................................................................................14
A kezelőpanel jelzőfényei .................................................................................................14
A kezelőpanel menüinek kinyomtatása ............................................................................15
A nyomtató súgórendszerének használata ......................................................................15
A kezelőpanel beállításainak módosítása ........................................................................16

Szoftver ...................................................................................................................................26

Operációs rendszerek és nyomtatóalkatrészek ...............................................................26
Nyomtatóillesztő-programok .............................................................................................27
Szoftver Macintosh számítógépekhez ..............................................................................31
A nyomtatórendszer szoftverének telepítése ...................................................................31
A szoftver eltávolítása ......................................................................................................37

Papír kiválasztása ...................................................................................................................39

Támogatott papírméretek .................................................................................................39

2. Nyomtatási feladatok

A nyomtatáshoz használandó tálca kiválasztása ...................................................................44

A tálcasorrend ismertetése ...............................................................................................44
Az 1. tálca működésének testreszabása ..........................................................................44
Nyomtatás a papír típusa és mérete szerint (tálcák lezárása) .........................................45
Papír kézi adagolása az 1. tálcából ..................................................................................46

A megfelelő beégetési mód kiválasztása ................................................................................48
Dokumentumok összetűzése ..................................................................................................49

A tűzőgép kiválasztása a szoftverben (Windows) ............................................................49
A tűzőgép kiválasztása a szoftverben (Mac) ....................................................................49
A tűzőgép kiválasztása a kezelőpanelen .........................................................................49
Kapcsok betöltése ............................................................................................................50

A tálcák feltöltése ....................................................................................................................51

1. tálca feltöltése ...............................................................................................................51
A 2. tálca és a kiegészítő 500 lapos tálca feltöltése .........................................................52
Kiegészítő 1500 lapos tálca feltöltése ..............................................................................54

A hordozók kiadási lehetőségeinek ismertetése .....................................................................57

HUWW

v

background image

Nyomtatás a felső (szabványos) kimeneti tálcára ............................................................57
Nyomtatás a hátsó kimeneti tálcába ................................................................................57
Nyomtatás a kiegészítő tűző vagy tűző/lerakó egységbe ................................................58
A papír tájolása felszerelt tűző esetén .............................................................................59

Borítékok nyomtatása .............................................................................................................60

Borítékok betöltése az 1. tálcába .....................................................................................60
Borítékok automatikus betöltése (kiegészítő borítékadagoló) .........................................62
A kiegészítő borítékadagoló felszerelése .........................................................................62
A kiegészítő borítékadagoló leszerelése ..........................................................................63
Borítékok betöltése a kiegészítő borítékadagolóba .........................................................64

Nyomtatás különleges hordozóra ...........................................................................................66

Nyomtatás címkékre .........................................................................................................66
Nyomtatás fóliákra ............................................................................................................67
Nyomtatás fejléces, előre lyukasztott vagy előnyomott papírra (egyoldalas) ..................68
Nyomtatás különlegesen kezelt papírra ...........................................................................69
Nyomtatás kisméretű, egyedi méretű vagy nehéz papírokra ...........................................70
Egyedi papírméretek beállítása ........................................................................................71

Nyomtatás a lap mindkét oldalára (kiegészítő duplex egység) ..............................................73

Útmutató kétoldalas nyomtatáshoz ..................................................................................73
A papír tájolása kétoldalas nyomtatás esetén ..................................................................74
Elrendezési lehetőségek kétoldalas nyomtatásnál ..........................................................75
Kétoldalas nyomtatás a kiegészítő duplex egységgel .....................................................76
Kézi átfordítású kétoldalas nyomtatás ..............................................................................76

Nyomtatási feladat megszakítása ...........................................................................................78
A nyomtató-illesztőprogram használata ..................................................................................79

Nyomtatási feladat beállításainak megváltoztatása .........................................................79
Az alapértelmezett beállítások megváltoztatása ..............................................................80

A nyomtató-illesztőprogram szolgáltatásainak használata .....................................................82

Vízjelek nyomtatása .........................................................................................................82
Több oldal nyomtatása egy lapra .....................................................................................83
Egyedi papírméret beállítása ............................................................................................83
Az EconoMode (takarékos) nyomtatás használata ..........................................................84
A nyomtatási minőség beállítása ......................................................................................84
A kicsinyítési és nagyítási beállítások használata ............................................................85
A papírforrás kiválasztása ................................................................................................85
Fedőlap, különböző első vagy utolsó oldal, illetve üres oldal nyomtatása .......................86

A feladattárolási funkciók használata ......................................................................................87

Feladat gyorsmásolása ....................................................................................................87
A gyorsmásolási feladat törlése .......................................................................................88
Feladat ellenőrzése és visszatartása ...............................................................................88
Visszatartott feladat törlése ..............................................................................................89
Magánjellegű feladat nyomtatása .....................................................................................89
Magánjellegű feladat törlése .............................................................................................90
Nyomtatási feladat tárolása ..............................................................................................90

3. A nyomtató kezelése és karbantartása

A beépített webszerver használata .........................................................................................94

A beépített webszerver megnyitása .................................................................................94
Információ lap ...................................................................................................................95
Beállítások lap ..................................................................................................................95
Hálózat lap ........................................................................................................................96
Egyéb hivatkozások ..........................................................................................................96

A HP Web Jetadmin alkalmazás használata ..........................................................................97
A HP Eszköztár használata ....................................................................................................98

Támogatott operációs rendszerek ....................................................................................98

vi

HUWW

background image

Támogatott böngészőprogramok .....................................................................................98
A HP Eszköztár megtekintése ..........................................................................................99
Állapot lap .........................................................................................................................99
Hibaelhárítás lap ...............................................................................................................99
Vészjelzések lap .............................................................................................................100
Dokumentáció lap ...........................................................................................................100
Eszközbeállítások ablak .................................................................................................101
Eszköztár hivatkozásai ...................................................................................................101
Egyéb hivatkozások ........................................................................................................101

A HP Eszköztár eltávolítása ..................................................................................................102

A HP Eszköztár eltávolítása a Windows asztalán elhelyezett parancsikon

használatával ..............................................................................................................102

A HP Eszköztár eltávolítása a Windows vezérlőpult Programok telepítése és

törlése segédprogramjának használatával .................................................................102

A nyomtatóillesztő-programok kezelése és beállítása ..........................................................103

HPWeb JetAdmin beépülő modul ..................................................................................104
Testreszabási segédprogram .........................................................................................104

E-mail riasztások konfigurálása ............................................................................................105
A valós idejű óra beállítása ...................................................................................................106

A dátum és az idő beállítása ..........................................................................................106

A nyomtató konfigurációjának ellenőrzése ...........................................................................109

Menütérkép .....................................................................................................................109
Konfigurációs oldal .........................................................................................................109
Kellékanyag-állapot lap ..................................................................................................111
PS vagy PCL betűkészletek listája .................................................................................112

A festékkazetta karbantartása ..............................................................................................114

HP-festékkazetták ..........................................................................................................114
Nem HP-festékkazetták ..................................................................................................114
A festékkazetta hitelesítése ............................................................................................114
A festékkazetta tárolása .................................................................................................114
festékkazetta várható élettartama ..................................................................................115
Tonerszint ellenőrzése ...................................................................................................115
Festékszint alacsony és Kifogyott a festék állapot .........................................................115

A nyomtató tisztítása .............................................................................................................117

A nyomtató belsejének tisztítása ....................................................................................117
A beégető tisztítása ........................................................................................................118

Megelőző karbantartás végrehajtása ....................................................................................121

A karbantartó készlet számlálójának visszaállítása .......................................................121

A tűzőegység cseréje ............................................................................................................122

A tűzőegység eltávolítása és cseréje .............................................................................122

4. Problémamegoldás

Hibaelhárítási táblázat ...........................................................................................................126

1. Látható az ÜZEMKÉSZ felirat a kezelőpanelen? .......................................................126
2. Tud nyomtatni konfigurációs oldalt? ...........................................................................127
3. Tud nyomtatni programból? .......................................................................................128
4. Sikerült kinyomtatni a nyomtatási feladatot úgy, ahogy várta? ..................................129
5. A nyomtató a megfelelő tálcákat és papírkezelési tartozékokat választja? ...............131

Általános nyomtatási problémák megoldása ........................................................................133
Útmutató a papír használatához ...........................................................................................137
Speciális oldalak nyomtatása ................................................................................................138
Elakadások megszüntetése ..................................................................................................139

Elakadás helye ...............................................................................................................139
A felső fedél és a festékkazetta környékén elakadt papír eltávolítása ..........................139
Papírelakadás megszüntetése a kiegészítő borítékadagolóban ...................................141

HUWW

vii

background image

Papírelakadás megszüntetése a tálcáknál .....................................................................142
Papírelakadás megszüntetése a kiegészítő kétoldalas egységben ..............................145
Elakadás megszüntetése a kimeneti területeken ...........................................................146
Papírelakadás megszüntetése a beégető környékén ....................................................147
A kiegészítő lerakóegységben vagy tűző/lerakó egységben elakadt papír

eltávolítása ..................................................................................................................149

Ismétlődő elakadások megszüntetése ...........................................................................151

A nyomtató üzeneteinek értelmezése ...................................................................................153

A nyomtató súgórendszerének használata ....................................................................153
A kijelzőn maradó üzenetek ...........................................................................................153

A lerakó és tűző/lerakó tartozék jelzőfényeinek értelmezése ...............................................177

Tartozékok jelzőfényei ....................................................................................................177
Tartozékok vagy tartozékrészek cseréje ........................................................................179

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása ............................................180

Nyomtatási minőség ellenőrzőlistája ..............................................................................180
Képhibák a kinyomtatott lapon .......................................................................................180
Halvány nyomtatás (az oldal egy részén) ......................................................................182
Halvány nyomtatás (az egész oldalon) ..........................................................................182
Tonerszemcsék ..............................................................................................................183
Kihagyások .....................................................................................................................183
Vonalak ...........................................................................................................................183
Szürke háttér ..................................................................................................................184
Elkenődött toner .............................................................................................................184
Laza toner .......................................................................................................................185
Ismétlődő hibák ...............................................................................................................185
Ismétlődő nyomat ...........................................................................................................186
Hibás karakterek .............................................................................................................186
Ferde oldal ......................................................................................................................187
Görbeség vagy hullámosodás ........................................................................................187
Ráncok vagy gyűrődések ...............................................................................................188
Függőleges fehér vonalak ..............................................................................................188
Guminyomok ...................................................................................................................188
Fehér foltok fekete alapon ..............................................................................................189
Szaggatott vonalak .........................................................................................................189
Elmosódott nyomat .........................................................................................................190
Véletlen képismétlődés ...................................................................................................190

Hálózati nyomtatási problémák hibakeresése ......................................................................192
Szokásos problémák elhárítása Windows rendszereken .....................................................193
Szokásos problémák elhárítása Macintosh számítógépeken ...............................................195
Szokásos PostScript-problémák elhárítása ..........................................................................201

Általános problémák .......................................................................................................201
Hibaüzenetek ..................................................................................................................201

Az opcionális merevlemez hibáinak elhárítása .....................................................................203

A Kellékek és tartozékok

Alkatrészek, tartozékok és kellékek rendelése .....................................................................206

Közvetlen megrendelés a HP-től ....................................................................................206
Rendelés a szervizeken vagy a terméktámogatókon keresztül .....................................206
Megrendelés közvetlenül a beépített webszerveren keresztül (hálózati

kapcsolattal rendelkező nyomtatók esetén) ................................................................206

Rendelés közvetlenül a HP Eszköztár szoftveren keresztül (közvetlenül

számítógéphez kapcsolódó nyomtatók esetén) ..........................................................207

Cikkszámok ...........................................................................................................................208

Papírkezelő tartozékok ...................................................................................................208
Festékkazetták ................................................................................................................209

viii

HUWW

background image

Karbantartó készlet .........................................................................................................209
Memória ..........................................................................................................................210
Kábelek és illesztők ........................................................................................................210
Hordozó ..........................................................................................................................210

B A kezelőpanel menüi

Feladat visszanyerése menü ................................................................................................216
Információs menü ..................................................................................................................218
Papírkezelés menü ...............................................................................................................219
Eszköz konfigurálása menü ..................................................................................................223

Nyomtatás almenü ..........................................................................................................223
Nyomtatási minőség almenü ..........................................................................................226
Rendszerbeállítások almenü ..........................................................................................230
Tűző/lerakó almenü ........................................................................................................233
I/O almenü ......................................................................................................................234
Alaphelyzetbe állítások almenü ......................................................................................235

Diagnosztika menü ................................................................................................................237
Szolgáltatás menü .................................................................................................................239

C Műszaki adatok

A HP LaserJet 4250-es vagy 4350-es sorozatú nyomtató fizikai adatai ..............................241
Elektromos adatok ................................................................................................................243
Zajkibocsátás ........................................................................................................................244
Működési környezet ..............................................................................................................245
Papírspecifikáció ...................................................................................................................246

A nyomtatás és a papírtárolás környezeti feltételei ........................................................246
Borítékok .........................................................................................................................247
Címkék ............................................................................................................................249
Fólia ................................................................................................................................249

D A nyomtatómemória és bővítése

Áttekintés ...............................................................................................................................252
Nyomtatómemória .................................................................................................................253

A memória bővítése ........................................................................................................253

CompactFlash-kártyák behelyezése .....................................................................................256

CompactFlash-kártya behelyezése ................................................................................256

A telepített memória ellenőrzése ..........................................................................................259

A DIMM-modul vagy a CompactFlash-kártya telepítésének ellenőrzése ......................259

Erőforrások mentése (állandó erőforrások) ..........................................................................260
EIO-kártyák vagy tömeges tárolóeszközök telepítése ..........................................................261

EIO-kártyák vagy tömeges tárolóeszközök telepítése ...................................................261
EIO-kártya vagy tömeges tárolási eszköz (kiegészítő merevlemez) eltávolítása ..........261

E Nyomtatóparancsok

A PCL 6 és PCL 5e nyomtatóparancsok szintaxisa .............................................................264

Escape jelsorozatok kombinálása ..................................................................................264
Escape karakterek használata .......................................................................................265
PCL 6 és PCL 5 betűkészlet kiválasztása ......................................................................265
Általános PCL 6 és PCL 5 nyomtatóparancsok .............................................................266

F Az előírásokra vonatkozó információ

Bevezetés ..............................................................................................................................271

HUWW

ix

background image

FCC előírások .......................................................................................................................272
Környezetbarát termékgazdálkodási program ......................................................................273

Környezetvédelem ..........................................................................................................273
Ózonkibocsátás ..............................................................................................................273
Energiafogyasztás ..........................................................................................................273
HP LaserJet nyomtatási kellékek ...................................................................................274
A felhasznált anyagok biztonságosságára vonatkozó adatlap ......................................275
További információk .......................................................................................................275

Megfelelőségi nyilatkozat ......................................................................................................276
Ország-/térségspecifikus biztonsági nyilatkozatok ...............................................................277

Laser safety statement ...................................................................................................277
Canadian DOC statement ..............................................................................................277
Japanese VCCI statement ..............................................................................................277
Korean EMI statement ....................................................................................................277
Finnish laser statement ..................................................................................................278

G Szerviz és támogatás

A HEWLETT-PACKARD KORLÁTOZOTTGARANCIA-NYILATKOZATA ............................279
A nyomtatópatronra vonatkozó korlátozott garancia ............................................................281
Támogatás és szerviz elérhetősége .....................................................................................282
HP Maintenance Agreements (karbantartási szerződések) .................................................282

Helyszíni javításra vonatkozó szervizmegállapodások ..................................................282

HP Express Exchange (csak az Egyesült Államokban és Kanadában) ...............................283

A HP Express Exchange használata ..............................................................................283

A nyomtató visszacsomagolása ............................................................................................284

A nyomtató visszacsomagolása .....................................................................................284

Szervizinformációs adatlap ...................................................................................................285

Tárgymutató

x

HUWW

background image

1