HP LaserJet 4350 Printer series - Yksityisen työn poistaminen

background image

Yksityisen työn poistaminen

Yksityinen työ poistetaan automaattisesti, kun käyttäjä vapauttaa sen tulostamista varten,
ellei käyttäjä valitse tulostinohjaimesta Tallennettu työ -asetusta.

Huomautus

Kun tulostimen virta katkaistaan, kaikki pikakopiointityöt, tarkista ja säilytä -työt sekä
yksityiset työt poistetaan. Yksityinen työ voidaan myös poistaa tulostimen ohjauspaneelista,
ilman että sitä tulostetaan lainkaan.

Yksityisen työn poistaminen

1. Avaa valikot painamalla (

V

ALITSE

-painiketta).

2. Paina (

Y

LÄNUOLIPAINIKETTA

) tai (

A

LANUOLIPAINIKETTA

), kunnes valittuna on HAE TYÖ, ja

paina sitten (

V

ALITSE

-painiketta).

3. Paina (

Y

LÄNUOLIPAINIKETTA

) tai (

A

LANUOLIPAINIKETTA

), kunnes haluamasi käyttäjänimi on

valittuna, ja paina sitten (

V

ALITSE

-painiketta).

4. Paina (

Y

LÄNUOLIPAINIKETTA

) tai (

A

LANUOLIPAINIKETTA

), kunnes haluamasi käyttäjänimi tai

työn nimi on valittuna, ja paina sitten (

V

ALITSE

-painiketta).

5. Paina (

Y

LÄNUOLIPAINIKETTA

) tai (

A

LANUOLIPAINIKETTA

), kunnes valittuna on POISTA, ja

paina sitten (

V

ALITSE

-painiketta). (POISTA-kohdan viereen tulee näkyviin lukon kuva.)

6. Ohjelma pyytää PIN-tunnusta. Muuta PIN-tunnuksen ensimmäinen numero painamalla

(

Y

LÄNUOLIPAINIKETTA

) tai (

A

LANUOLIPAINIKETTA

) ja paina sitten (

V

ALITSE

-painiketta).

Numeron tilalla näkyy *. Muuta PIN-tunnuksen jäljellä olevat kolme numeroa toistamalla
edellä kuvatut vaiheet.