HP LaserJet 4350 Printer series - Pikakopiotyön poistaminen

background image

Pikakopiotyön poistaminen

Kun käyttäjä lähettää pikakopiotyön, tulostin korvaa kaikki saman käyttäjän aiemmat
samannimiset työt. Jos vapaa muisti ei riitä työn tallentamiseen eikä tulostimella ole aiemmin
samalla nimellä tallennettua työtä, tulostin voi poistaa muita pikakopiotöitä vanhimmista
alkaen. Pikakopiotöiden tallennettava oletusmäärä on 32. Voit muuttaa tallennettavien
pikakopiotöiden määrää tulostimen ohjauspaneelista. Katso

Tulostimen ohjauspaneelin

kokoonpanoasetusten muuttaminen

.

Huomautus

Kun tulostimen virta katkaistaan, kaikki pikakopiointityöt, tarkista ja säilytä -työt sekä
yksityiset työt poistetaan. Työn voi poistaa myös tulostimen ohjauspaneelista.

Pikakopiotyön poistaminen

1. Avaa valikot painamalla

V

ALIKKO

-painiketta.

2. Paina (

Y

LÄNUOLIPAINIKETTA

) tai (

A

LANUOLIPAINIKETTA

), kunnes valittuna on HAE TYÖ, ja

paina sitten (

V

ALITSE

-painiketta).

3. Paina (

Y

LÄNUOLIPAINIKETTA

) tai (

A

LANUOLIPAINIKETTA

), kunnes haluamasi käyttäjänimi on

valittuna, ja paina sitten (

V

ALITSE

-painiketta).

4. Paina (

Y

LÄNUOLIPAINIKETTA

) tai (

A

LANUOLIPAINIKETTA

), kunnes haluamasi käyttäjänimi tai

työn nimi on valittuna, ja paina sitten (

V

ALITSE

-painiketta).

5. Paina (

Y

LÄNUOLIPAINIKETTA

) tai (

A

LANUOLIPAINIKETTA

), kunnes valittuna on POISTA, ja

paina sitten (

V

ALITSE

-painiketta).