HP LaserJet 4350 Printer series - Tulostusmateriaalin käsinsyöttö lokerosta 1

background image

Tulostusmateriaalin käsinsyöttö lokerosta 1

Erikoispaperia voidaan tulostaa myös käsinsyöttönä lokerosta 1. KÄSINSYÖTTÖ-
asetukseksi voidaan valita KYLLÄ tulostinohjaimesta tai tulostimen ohjauspaneelista. Tämä
keskeyttää tulostamisen jokaisen työn lähettämisen jälkeen, jolloin voit syöttää
erikoispaperia tai muuta tulostusmateriaalia lokeroon 1. Jatka tulostusta painamalla
(

V

ALITSE

-painiketta).

Jos lokerossa 1 on jo paperia, kun tulostyö lähetetään tulostimeen, ja lokeron 1
oletusasetuksena tulostimen ohjauspaneelissa on LOKERO 1 PAPERIN TYYPPI= KAIKKI
ja LOKERO 1 PAPERIN KOKO= KAIKKI, tulostin ei pysähdy odottamaan
tulostusmateriaalin lataamista. Jotta tulostin odottaisi, määritä PAPERINKÄSITTELY-valikon
LOKERO 1 PAPERIN TYYPPI- ja LOKERO 1 PAPERIN KOKO -asetukseksi muu kuin
KAIKKI.

Huomautus

Jos PAPERIN KOKO- ja PAPERIN TYYPPI -asetuksiksi on määritetty KAIKKI ja
KÄSINSYÖTTÖPYYNTÖ-asetukseksi on määritetty JOLLEI LADATTU, tulostusmateriaali
otetaan lokerosta 1 ilman vahvistuksen pyytämistä. Jos KÄSINSYÖTTÖPYYNTÖ-
asetuksena on AINA, tulostin pyytää syöttämään tulostusmateriaalia, vaikka lokeron 1
asetuksina olisikin PAPERIN TYYPPI=KAIKKI ja PAPERIN KOKO=KAIKKI.

Jos valitset tulostimen ohjauspaneelista asetuksen KÄSINSYÖTTÖ=KYLLÄ, asetus ohittaa
tulostinohjaimen, ja kaikki lähettämäsi tulostustyöt tulostetaan lokerosta 1 käsinsyötetylle
paperille, ellei tulostinohjaimesta ole valittu tiettyä lokeroa. Jos käytät toimintoa vain
satunnaisesti, määritä tulostimen ohjauspaneelista asetukseksi KÄSINSYÖTTÖ=EI ja ota
käsinsyöttö käyttöön tulostinohjaimesta tulostustyökohtaisesti.

46

Luku 2 Tulostustehtävät

FIWW