HP LaserJet 4350 Printer series - Tulostaminen paperin tyypin ja koon mukaan (lokeroiden lukitseminen)

background image

Tulostaminen paperin tyypin ja koon mukaan (lokeroiden
lukitseminen)

Kun tulostat tulostusmateriaalin tyypin ja koon mukaan, voit näin varmistaa, että työ
tulostetaan aina haluamallesi tulostusmateriaalille. Voit määrittää lokerot niihin ladatun
paperin tyypin (kuten tavallinen paperi tai lomakepaperi) ja koon (esimerkiksi A4 tai Letter)
mukaan.

Jos määrität lokerot näin ja valitset tietyn paperityypin ja -koon tulostinohjaimesta, tulostin
valitsee automaattisesti sen lokeron, jossa on kyseisen tyyppistä tai kokoista paperia. Tiettyä
lokeroa ei enää tarvitse valita (valitsemalla lähteen mukaan). Tällaisesta määrityksestä on
hyötyä varsinkin silloin, kun tulostin on jaetussa käytössä ja useat henkilöt lisäävät tai
vaihtavat laitteeseen tulostusmateriaalia usein.

Joissakin tulostimissa on ominaisuus, jolla väärälle tulostusmateriaalille tulostamisen voi
estää "lukitsemalla" lokerot pois käytöstä. Tulostusmateriaalin tyypin ja koon mukaan
tulostettaessa ei lokeroita tarvitse enää lukita. Lisätietoja paperityyppien ja -kokojen
määrittämisestä on kohdassa

Tulostusmateriaalin tuetut koot

.

Huomautus

Jos haluat tulostaa paperin tyypin ja koon mukaan lokerosta 2, valinnaisista lokeroista tai
valinnaisesta kirjekuorilokerosta, voit joutua tyhjentämään lokeron 1 ja sulkemaan sen tai
valitsemaan tulostimen ohjauspaneelin PAPERINKÄSITTELY-valikon kohtiin LOKERO 1
PAPERIN TYYPPI
ja LOKERO 1 PAPERIN KOKO jonkin muun asetuksen kuin KAIKKI.
Lisätietoja on kohdassa

Lokeron 1 mukauttaminen

. Sovelluksen tai tulostinohjaimen

asetukset korvaavat tulostimen ohjauspaneelin asetukset. (Sovelluksen asetukset
syrjäyttävät tavallisesti tulostinohjaimen asetukset.)

FIWW

Tulostuksessa käytettävän lokeron valitseminen

45

background image

Tulostaminen paperin tyypin ja koon mukaan

1. Muista ladata lokeroihin oikeaa paperia. (Katso

Lokerojen täyttäminen

.)

2. Avaa PAPERINKÄSITTELY-valikko tulostimen ohjauspaneelista. Valitse jokaisen

lokeron paperityyppi. Tarkista tarvittaessa lataamasi paperin tyyppi, esimerkiksi
kovapaperi [bond] ja uusiopaperi, tulostusmateriaalin pakkauksesta.

3. Valitse paperin kokoasetus tulostimen ohjauspaneelista.

Lokero 1: Määritä paperikoko PAPERINKÄSITTELY-valikosta, jos tulostimen
LOKERO 1 PAPERIN TYYPPI= -asetuksena on muu tyyppi kuin KAIKKI. Jos
laitteeseen on ladattu mukautetun kokoista paperia, määritä myös mukautettu
paperikoko PAPERINKÄSITTELY-valikosta. Lisätietoja on kohdassa

Pienikokoisen

materiaalin, mukautettujen kokojen tai painavan paperin tulostaminen

.

Lokero 2 ja valinnainen 500 arkin syöttölokero: Laite tunnistaa vakiopaperikoot
automaattisesti, jos tulostusmateriaali on ladattu oikein lokeroon ja ohjaimet on
säädetty oikein. Lisätietoja lokeron säätämisestä on kohdassa

Lokerojen

täyttäminen

. Jos laitteeseen on ladattu mukautetun kokoista paperia, siirrä lokeron

paperikoon säätövipu kohtaan "Custom" ja määritä mukautettu paperikoko
PAPERINKÄSITTELY-valikosta. Lisätietoja on kohdassa

Pienikokoisen materiaalin,

mukautettujen kokojen tai painavan paperin tulostaminen

.

Valinnainen 1 500 arkin lokero: Laite tunnistaa vakiopaperikoot automaattisesti,
jos tulostusmateriaali on ladattu oikein lokeroon ja ohjaimet on säädetty oikein.
Lisätietoja lokeron säätämisestä on kohdassa

Lokerojen täyttäminen

. Mukautettua

tulostusmateriaalin kokoa ei tueta.

Valinnainen kirjekuorilokero: Määritä koko PAPERINKÄSITTELY-valikosta.

4. Määritä ohjelmasta tai tulostinohjaimesta tyypiksi jokin muu kuin Autovalinta.

Huomautus

Tyyppi- ja kokoasetukset voi määrittää myös HP Web Jetadmin -verkkotulostinohjelmistosta.